Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
ANA 500 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
ANA 501 TERMİNOLOJİ VE HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİ I (KEMİKLER) Zorunlu Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 502 HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİ II (EKLEMLER VE KASLAR) Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 503 SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 504 KADAVRA TAHNİTİ VE DİSSEKSİYON YÖNTEMİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 505 KLİNİK ANATOMİ Seçmeli Türkçe 2 + 1 3 6
ANA 507 KARDİOVASCULER SİSTEM ANATOMİSİ Zorunlu Türkçe 3 + 2 4 6
ANA 508 SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 509 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Zorunlu Türkçe 3 + 2 4 6
ANA 510 ÜROGENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 511 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 512 DUYU ORGANLARI ANATOMİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
ANA 513 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
ANA 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;