Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UMS 501 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UMS 523 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UMS 503 TÜRKİYE´DE ŞEHİRCİLİK VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 504 KARŞILAŞTIRMALI KENT YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 505 YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 506 KENT VE SİYASET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 507 KENTSEL HAKLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 508 BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 509 KENT YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 510 BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 511 YEREL YÖNETİMLER VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 515 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 516 YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 517 KENTSEL HİZMET POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 520 METROPOLİTEN YÖNETİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 522 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 525 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 527 KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 531 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 535 ÇEVRE YÖNETİMİ VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 537 KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UMS 539 YEREL HİZMETLERDE PLANLAMA VE KOORDİNASYON Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;