Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UAB 517 ULUSLARARASI İLİŞKİLER’DE TEORİ VE METODOLOJİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UAB 591 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UAB 501 KÜRESEL YÖNETİŞİM VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 502 TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AVRUPA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 503 DÜNYA SİYASETİNDE GELİŞMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 504 DIŞ POLİTİKA YAPIMI VE ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 505 AVRUPA BİRLİĞİ-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 506 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SİYASİ COĞRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 507 AB´NİN DIŞ POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 508 KÜRESELLEŞME, BÖLGESELLEŞME VE AB Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 509 DIŞ POLİTİKA VE SİVİL TOPLUM İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 510 RUSYA-AB İLİŞKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 511 AB´NİN DEMOKRASİ TEŞVİKİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 512 AB’NİN BALKANLAR POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 513 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTA ASYA VE KAFKASYA POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 514 OSMANLI-AVRUPA İLİŞKİLERİNİN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UAB 515 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;