Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
İŞLETME ANALİZLERİ VE STRATEJİK YÖNETİM YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - STRATEJİK YÖNETİM (6 ECTS)
 • - ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME (5 ECTS)
 • - ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (5 ECTS)
 • - ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (4 ECTS)
 • - REKABET YÖNETİMİ (5 ECTS)
 • - KARŞILAŞTIRMALI İŞLETME YÖNETİMİ (5 ECTS)

Total ECTS : 30
20
MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (6 ECTS)
 • - MÜZAKERE TEKNİKLERİ (5 ECTS)
 • - E-TİCARET (5 ECTS)
 • - PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ (5 ECTS)
 • - HİZMET PAZARLAMASI (5 ECTS)
 • - PAZARLAMA İLETİŞİMİ (5 ECTS)

Total ECTS : 31
20
PAZARLAMA YÖNETİMİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - PAZARLAMA YÖNETİMİ (6 ECTS)
 • - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (5 ECTS)
 • - MARKA YÖNETİMİ (5 ECTS)
 • - STRATEJİK PAZARLAMA (5 ECTS)
 • - PAZARLAMA ETİĞİ (5 ECTS)
 • - PAZARLAMA İLKELERİ (4 ECTS)

Total ECTS : 30
20
MUHASEBE VE FİNANS YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - FİNANSAL YÖNETİM (7 ECTS)
 • - ŞİRKETLER MUHASEBESİ (5 ECTS)
 • - GENEL MUHASEBE (6 ECTS)
 • - MALİYET MUHASEBESİ (6 ECTS)
 • - SERMAYE PİYASALARI (6 ECTS)
 • - FİNANSAL KURUMLAR (5 ECTS)

Total ECTS : 35
20
FİNANSAL OKURYAZARLIK YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - FİNANSAL YÖNETİM (7 ECTS)
 • - GENEL MUHASEBE (6 ECTS)
 • - İŞLETME MATEMATİĞİ (5 ECTS)
 • - LABORATUVAR UYGULAMALI FİNANSAL PİYASALAR (5 ECTS)
 • - MALİ TABLOLAR ANALİZİ (5 ECTS)
 • - SERMAYE PİYASALARI (6 ECTS)

Total ECTS : 34
20