Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
İŞLETME ANALİZLERİ VE STRATEJİK YÖNETİM YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - KARŞILAŞTIRMALI İŞLETME YÖNETİMİ (5 AKTS)
 • - ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (4 AKTS)
 • - REKABET YÖNETİMİ (5 AKTS)
 • - ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (5 AKTS)
 • - STRATEJİK YÖNETİM (6 AKTS)
 • - ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME (5 AKTS)

Toplam AKTS : 30
2
MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - PAZARLAMA İLETİŞİMİ (5 AKTS)
 • - HİZMET PAZARLAMASI (5 AKTS)
 • - MÜZAKERE TEKNİKLERİ (5 AKTS)
 • - E-TİCARET (5 AKTS)
 • - PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (6 AKTS)
 • - PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ (5 AKTS)

Toplam AKTS : 31
2
PAZARLAMA YÖNETİMİ YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - PAZARLAMA İLKELERİ (5 AKTS)
 • - PAZARLAMA ETİĞİ (5 AKTS)
 • - MARKA YÖNETİMİ (5 AKTS)
 • - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (4 AKTS)
 • - STRATEJİK PAZARLAMA (5 AKTS)
 • - PAZARLAMA YÖNETİMİ (6 AKTS)

Toplam AKTS : 30
2
MUHASEBE VE FİNANS YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - ŞİRKETLER MUHASEBESİ (5 AKTS)
 • - SERMAYE PİYASALARI (6 AKTS)
 • - MALİYET MUHASEBESİ (6 AKTS)
 • - FİNANSAL YÖNETİM (7 AKTS)
 • - GENEL MUHASEBE (6 AKTS)
 • - FİNANSAL KURUMLAR (5 AKTS)

Toplam AKTS : 35
2
FİNANSAL OKURYAZARLIK YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - SERMAYE PİYASALARI (6 AKTS)
 • - İŞLETME MATEMATİĞİ (5 AKTS)
 • - FİNANSAL YÖNETİM (7 AKTS)
 • - MALİ TABLOLAR ANALİZİ (5 AKTS)
 • - LABORATUVAR UYGULAMALI FİNANSAL PİYASALAR (5 AKTS)
 • - GENEL MUHASEBE (6 AKTS)

Toplam AKTS : 34
2