Erken Çocuklukta Gelişimsel Yaratıcılık ve Özel Eğitim

Ders Kodu AKTS
ÇOCUK VE ÇEVRE CGP 126 3
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ CGP 117 3
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR CGP 219 4
Toplam 10

Erken Çocuklukta Psiko-Sosyal Boyut ve Özel Eğitim

Ders Kodu AKTS
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM CGP 130 3
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK CGP 128 3
İŞARET DİLİ CGP 211 4
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI CGP 217 4
Toplam 14

Yabancı Dil (ALMANCA)

Ders Kodu AKTS
ALMANCA I YBP 113 4
ALMANCA II YBP 118 3
MESLEKİ ALMANCA YBP 211 4
Toplam 11