Course Category List Hide / Show Optional Courses Semester Type ECTS
Alanına Uygun Öğretim
Web Teknolojileri 2. Semester Compulsory 4
Algoritma Analizi ve Tasarimi 6. Semester Compulsory 5
Total 9
Alanına Uygun Temel Öğretim
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1. Semester Compulsory 4
Fizik I 1. Semester Compulsory 6
Lineer Cebir 1. Semester Compulsory 4
Matematik I 1. Semester Compulsory 6
Fizik II 2. Semester Compulsory 6
Matematik II 2. Semester Compulsory 6
Elektronik Devreler ve Laboratuvari 3. Semester Compulsory 5
Diferansiyel Denklemler 4. Semester Compulsory 6
Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvari 4. Semester Compulsory 5
Total 48
Diğer
Bilgisayar Ağlari 6. Semester Compulsory 5
Total 5
Genel Eğitim
Türk Dili 1. Semester Compulsory 4
Ingilizce 2. Semester Compulsory 4
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 3. Semester Compulsory 4
Total 12