Ders Kategori Listesi Seçmeli Dersleri Gizle / Göster Yarıyıl Tür AKTS
Alanına Uygun Temel Öğretim
Artıstıc Perspectıve I 1. Yarıyıl zorunlu 3
Fıguratıve Drawıng I 1. Yarıyıl zorunlu 9
Fıguratıve Drawıng II 2. Yarıyıl zorunlu 7
Aesthetıcs I 3. Yarıyıl zorunlu 4
Aesthetıcs II 4. Yarıyıl zorunlu 4
Toplam 27
Alanına Uygun Öğretim
Drawıng I 3. Yarıyıl zorunlu 4
Portfolio Desıgn 7. Yarıyıl zorunlu 5
Toplam 9
Genel Eğitim
Art Hıstory I 1. Yarıyıl zorunlu 2
Turkısh Language 1. Yarıyıl zorunlu 4
Englısh 2. Yarıyıl zorunlu 4
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon 3. Yarıyıl zorunlu 4
Toplam 14