Ders Kategori Listesi Seçmeli Dersleri Gizle / Göster Yarıyıl Tür AKTS
Alanına Uygun Temel Öğretim
Substance Use Dısorders 1. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 6
Alanına Uygun Öğretim
Adolescent Health and Substance Abuse 2. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 6
Genel Eğitim
Technıques Of Scıentıfıc Research and Publıcatıon Ethıcs 2. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 6
Diğer
Law Of Addıctıon 1. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 6