Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Armoni I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Armoni II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Çalişmasi 2 3 3 3 1 1 1 2 4 4 5 5 5
Çalgi I 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5
Çalgi II 1 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4
Çalgi Iii 1 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3
Çalgi Iv 1 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4
Çalgi V 1 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
Çalgi Vi 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3
Etnomüzikoloji 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5
Form Bilgisi 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5
Ingilizce
Müzikal Analiz 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
Müzikoloji 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma I 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma II 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma Iii 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma Iv 4 5 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3
Piyano I 5 5 5 2 4 4 2 1 2 4 0 4 3
Piyano II 5 5 5 2 4 4 2 2 1 5 0 4 3
Piyano Iii 5 5 5 3 3 4 3 1 1 5 0 4 3
Piyano Iv 5 5 5 3 5 5 3 2 1 5 0 4 4
Repertuvar (Thm) I 4 3 4 5 5 4 5 3 1 5 1 5 5
Repertuvar (Tsm) I 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4
Ritim Uygulama I 4 4 4 3 5 5 4 4 1 5 1 4 4
Ritim Uygulama II 4 4 4 3 5 5 1 2 1 4 1 3 1
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) I 2 3 3 4 3 4 5 5 0 5 0 2 2
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) II 2 3 3 5 4 3 5 4 0 5 0 3 2
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iii 3 2 4 5 5 5 5 4 0 5 0 3 3 0
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) I 4 3 5 3 5 2 5 2 0 5 0 1 1
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) II 4 4 4 2 5 2 5 4 0 0 0 4 3
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) Iii 4 3 4 0 4 4 4 0 0 0 3 3

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Araştirma Metod ve Teknikleri 5 5 5 1 5 1 1 5 3 4 2 5 5
Armoni Iii 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Armoni Iii 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Armoni Iv 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Armoni Iv 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çalgi Vii 1 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4
Çalgi Viii 1 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
Dini Müzik 4 5 3 4 4 3 3 5 1 1 1 3 3
Dk-Ortak Seçmeli (2)
Dk-Ortak Seçmeli (2)
Dk-Ortak Seçmeli (3)
Dk-Ortak Seçmeli (3)
Dk-Ortak Seçmeli (4)
Dk-Ortak Seçmeli (4)
Dünya Müzik Türleri 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Kontrpuan I 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
Kontrpuan II 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
Müzik Estetiği 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4
Müzik Tarihi
Müzik Teknolojileri 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 2
Müzikal Paleografya 5 4 5 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 5
Organoloji 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
Orkestra I 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Orkestra I 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Orkestra II 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Orkestra II 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Osmanli Türkçesi I 4 3 5 4 5 4 5 4 2 5 2 4 4
Osmanli Türkçesi II 4 4 5 4 5 4 4 3 1 5 1 4 2 2
Repertuvar (Thm) II 4 3 4 5 5 4 5 3 1 5 1 5 5
Repertuvar (Thm) Iii 4 3 4 5 5 4 5 3 1 5 1 5 5
Repertuvar (Tsm) II 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4
Repertuvar (Tsm) Iii 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3
Ses Eğitimi I 4 2 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1
Ses Eğitimi II 2 3 2 0 0 1 2 2 0 3 0 2 3
Türk Müziği Analizi 5 4 5 2 5 5 2 1 0 0 0 5 3
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iv 2 2 2 5 5 4 4 3 1 5 1 2 3
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Tsm) Iv 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 3 2 4 0
Türk Müzik Tarihi 5 4 5 2 5 5 4 5 1 3 1 5 5
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Zorunlu Seçmeli
Zorunlu Seçmeli

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Armoni I H H H H H H H H H H H H H H
Armoni II H H H H H H H H H H H H H H
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi N N N N N N N N N N N N N
Bitirme Çalişmasi M M M M L L L M H H H H H
Çalgi I L M M M M M H M H M H M H H
Çalgi II L M M M M M M M M H M H M H
Çalgi Iii L M M M M M M H M H M M H M
Çalgi Iv L M M M M M M M H M M H M H
Çalgi V L M M M M H M H M H H M M M
Çalgi Vi L M M M M M M H M H M H H M
Etnomüzikoloji H H H H H H H H H H H H H H
Form Bilgisi H H H H H H H H H H H H H H
Ingilizce
Müzikal Analiz H H H H H H H H H H H H H H
Müzikoloji M H M H M M M M M M M M M
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma I H H H H H H H M H H H H H H
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma II H H H H H H H M H H H H H H
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma Iii H M H H M M M M M M M M M
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma Iv H H M H H M H M M M M M M
Piyano I H H H M H H M L M H N H M
Piyano II H H H M H H M M L H N H M
Piyano Iii H H H M M H M L L H N H M
Piyano Iv H H H M H H M M L H N H H
Repertuvar (Thm) I H M H H H H H M L H L H H
Repertuvar (Tsm) I H H H H H H H H H M M M H
Ritim Uygulama I H H H M H H H H L H L H H
Ritim Uygulama II H H H M H H L M L H L M L
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi N N N N N N N N N H N N N
Türk Dili N N N N N N N N N N N N N
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) I M M M H M H H H N H N M M
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) II M M M H H M H H N H N M M
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iii M M H H H H H H N H N M M N
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) I H M H M H M H M N H N L L
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) II H H H M H M H H N N N H M
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) Iii H M H N H H H N N N M M

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Araştirma Metod ve Teknikleri H H H L H L L H M H M H H
Armoni Iii H H H H H H H H H H H H H H
Armoni Iii H H H H H H H H H H H H H H
Armoni Iv H H H H H H H H H H H H H H
Armoni Iv H H H H H H H H H H H H H H
Çalgi Vii L M M M M H M H M H H H M H
Çalgi Viii L M M M H M H M H H M M H H
Dini Müzik H H M H H M M H L L L M M
Dk-Ortak Seçmeli (2)
Dk-Ortak Seçmeli (2)
Dk-Ortak Seçmeli (3)
Dk-Ortak Seçmeli (3)
Dk-Ortak Seçmeli (4)
Dk-Ortak Seçmeli (4)
Dünya Müzik Türleri H H H H H H H H H H H H H H
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Kontrpuan I H H H H H H H H H H H H H H
Kontrpuan II H H H H H H H H H H H H H H
Müzik Estetiği H H H H H H H H H H H H H H
Müzik Tarihi
Müzik Teknolojileri M H M H M H M H M M H M M
Müzikal Paleografya H H H M M M H H M H H H H H
Organoloji H H H H H H H H H H H H H H
Orkestra I H H H H H H H H H H H H H H
Orkestra I H H H H H H H H H H H H H H
Orkestra II H H H H H H H H H H H H H H
Orkestra II H H H H H H H H H H H H H H
Osmanli Türkçesi I H M H H H H H H M H M H H
Osmanli Türkçesi II H H H H H H H M L H L H M M
Repertuvar (Thm) II H M H H H H H M L H L H H
Repertuvar (Thm) Iii H M H H H H H M L H L H H
Repertuvar (Tsm) II H H H H H H H H H M M M H
Repertuvar (Tsm) Iii H H H H H H H H H M M M
Ses Eğitimi I H M L N M M N N N M N N L
Ses Eğitimi II M M M N N L M M N M N M M
Türk Müziği Analizi H H H M H H M L N N N H M
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iv M M M H H H H M L H L M M
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Tsm) Iv H H H H M H M H M H M M H N
Türk Müzik Tarihi H H H M H H H H L M L H H
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Zorunlu Seçmeli
Zorunlu Seçmeli

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Armoni I + + + + + + + + + + + + + +
Armoni II + + + + + + + + + + + + + +
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Bitirme Çalişmasi + + + + + + + + + + + + +
Çalgi I + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi II + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi Iii + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi Iv + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi V + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi Vi + + + + + + + + + + + + + +
Etnomüzikoloji + + + + + + + + + + + + + +
Form Bilgisi + + + + + + + + + + + + + +
Ingilizce
Müzikal Analiz + + + + + + + + + + + + + +
Müzikoloji + + + + + + + + + + + + +
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma I + + + + + + + + + + + + + +
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma II + + + + + + + + + + + + + +
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma Iii + + + + + + + + + + + + +
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma Iv + + + + + + + + + + + + +
Piyano I + + + + + + + + + + + +
Piyano II + + + + + + + + + + + +
Piyano Iii + + + + + + + + + + + +
Piyano Iv + + + + + + + + + + + +
Repertuvar (Thm) I + + + + + + + + + + + + +
Repertuvar (Tsm) I + + + + + + + + + + + + +
Ritim Uygulama I + + + + + + + + + + + + +
Ritim Uygulama II + + + + + + + + + + + + +
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi +
Türk Dili
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) I + + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) II + + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iii + + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) I + + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) II + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) Iii + + + + + + + +

Optional Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Araştirma Metod ve Teknikleri + + + + + + + + + + + + +
Armoni Iii + + + + + + + + + + + + + +
Armoni Iii + + + + + + + + + + + + + +
Armoni Iv + + + + + + + + + + + + + +
Armoni Iv + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi Vii + + + + + + + + + + + + + +
Çalgi Viii + + + + + + + + + + + + + +
Dini Müzik + + + + + + + + + + + + +
Dk-Ortak Seçmeli (2)
Dk-Ortak Seçmeli (2)
Dk-Ortak Seçmeli (3)
Dk-Ortak Seçmeli (3)
Dk-Ortak Seçmeli (4)
Dk-Ortak Seçmeli (4)
Dünya Müzik Türleri + + + + + + + + + + + + + +
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Kontrpuan I + + + + + + + + + + + + + +
Kontrpuan II + + + + + + + + + + + + + +
Müzik Estetiği + + + + + + + + + + + + + +
Müzik Tarihi
Müzik Teknolojileri + + + + + + + + + + + + +
Müzikal Paleografya + + + + + + + + + + + + + +
Organoloji + + + + + + + + + + + + + +
Orkestra I + + + + + + + + + + + + + +
Orkestra I + + + + + + + + + + + + + +
Orkestra II + + + + + + + + + + + + + +
Orkestra II + + + + + + + + + + + + + +
Osmanli Türkçesi I + + + + + + + + + + + + +
Osmanli Türkçesi II + + + + + + + + + + + + + +
Repertuvar (Thm) II + + + + + + + + + + + + +
Repertuvar (Thm) Iii + + + + + + + + + + + + +
Repertuvar (Tsm) II + + + + + + + + + + + + +
Repertuvar (Tsm) Iii + + + + + + + + + + + +
Ses Eğitimi I + + + + + + +
Ses Eğitimi II + + + + + + + + +
Türk Müziği Analizi + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iv + + + + + + + + + + + + +
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Tsm) Iv + + + + + + + + + + + + +
Türk Müzik Tarihi + + + + + + + + + + + + +
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Zorunlu Seçmeli
Zorunlu Seçmeli