Compulsory Courses

Course 1 4 9 3 10 8 2
Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Bilişim Teknolojileri
Eğitim Felsefesi 0 0 3 0 2 3 1 2 0 0 0 4 1 0 0
Eğitim Psikolojisi 0 2 0 2 2 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Ahlak ve Etik
Eğitimde Araştirma Yöntemleri 0 3 0 5 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitime Giriş
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Genel Fiziki Coğrafya 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1
Ilk Türk-Islam Devletleri Tarihi
Insan Haklari ve Demokrasi Eğitimi
Islam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 3 2 2 3 3 4 2 4 4
Karakter ve Değer Eğitimi
Medya Okuryazarliği ve Eğitimi
Öğretim Ilke ve Yöntemleri 0 0 5 0 0 5 4 3 3 0 4 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri
Öğretmenlik Uygulamasi I
Öğretmenlik Uygulamasi II
Okullarda Rehberlik
Ortaçağ Tarihi
Osmanli Tarihi I 4 3 4 3 3 3
Osmanli Tarihi II 3 3 4 4 3 3 4
Özel Eğitim ve Kaynaştirma
Sanat ve Müze Eğitimi
Sinif Yönetimi
Siyaset Bilimi 5 4 3 4 3 3 3
Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi 3 4 4 3 3 5 3 3
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşimlari
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlari
Sosyal Bilgiler Öğretimi I
Sosyal Bilgiler Öğretimi II
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazili Edebiyat 4 5 4 4 5
Sosyal Bilgilerin Temelleri 5 0 0 1 4 4 3
Topluma Hizmet Uygulamalari
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3 3 4 4
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 4 3 3 3 4 4 4 4
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyasi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasi 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Vatandaşlik Bilgisi
Yabanci Dil I
Yabanci Dil II
Yeni ve Yakin Çağ Tarihi 3 4 3 4 4 3 3

Optional Courses

Course 2 10 3 11 6 14 8 5 13 1 9 7 15 4 12
Çevre Eğitimi 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Günümüz Dünya Sorunlari 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Harita Bilgisi ve Uygulamalari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Küreselleşme ve Toplum
Sinif Içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Sosyal Bilgiler Ders Kitabi Incelemesi
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama 3 3 3 5 5 5 0 4 4 5 4 2 0 0 4
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarimi 2 3 5 4 4 3 2 3 4 5 4 5 4 2 5
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanit, Yerel ve Sözlü Tarih
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel-Çocuk Oyunlari
Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri 3 3 5 5 4 4 5 3 3 3 3 2 0 2 1
Türk Hukuk Sistemi 4 4 4 3 4 5
Türkiye'nin Ekonomik Yapisi 4 3 3 4 2 0 3 2 2 2 3 3 1 2 3

Compulsory Courses

Course 1 4 9 3 10 8 2
Afetler ve Afet Yönetimi M N N N N N M N N N N N N N M
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Bilişim Teknolojileri
Eğitim Felsefesi N N M N M M L M N N N H L N N
Eğitim Psikolojisi N M N M M N N M N L M L N L N
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Ahlak ve Etik
Eğitimde Araştirma Yöntemleri N M N H L N M L L L L L L L L
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitime Giriş
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya N N N N M N N M N L N N N N N
Genel Fiziki Coğrafya N N N N N N N L N N M M N N L
Ilk Türk-Islam Devletleri Tarihi
Insan Haklari ve Demokrasi Eğitimi
Islam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü M M M M M H M H H
Karakter ve Değer Eğitimi
Medya Okuryazarliği ve Eğitimi
Öğretim Ilke ve Yöntemleri N N H N N H H M M N H N N N N
Öğretim Teknolojileri
Öğretmenlik Uygulamasi I
Öğretmenlik Uygulamasi II
Okullarda Rehberlik
Ortaçağ Tarihi
Osmanli Tarihi I H M H M M M
Osmanli Tarihi II M M H H M M H
Özel Eğitim ve Kaynaştirma
Sanat ve Müze Eğitimi
Sinif Yönetimi
Siyaset Bilimi H H M H M M M
Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği N M N N N N N N L N N N N N N
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi M H H M M H M M
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşimlari
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlari
Sosyal Bilgiler Öğretimi I
Sosyal Bilgiler Öğretimi II
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazili Edebiyat H H H H H
Sosyal Bilgilerin Temelleri H N N L H H M
Topluma Hizmet Uygulamalari
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi N N N N N N M N N N M N N N N
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I M M M H H
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II H M M M H H H H
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyasi N N N N L N N N N N N N N M N
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasi N N L N N N L N M N N N N N N
Vatandaşlik Bilgisi
Yabanci Dil I
Yabanci Dil II
Yeni ve Yakin Çağ Tarihi M H M H H M M

Optional Courses

Course 2 10 3 11 6 14 8 5 13 1 9 7 15 4 12
Çevre Eğitimi N N N M N M N N N M N N N N N
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Günümüz Dünya Sorunlari N M N N L N M N N L N N N N N
Harita Bilgisi ve Uygulamalari N N N N N N N N N N M M N N N
Küreselleşme ve Toplum
Sinif Içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Sosyal Bilgiler Ders Kitabi Incelemesi
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama M M M H H H N H H H H M N N H
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarimi M M H H H M M M H H H H H M H
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanit, Yerel ve Sözlü Tarih
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel-Çocuk Oyunlari
Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri M M H H H H H M M M M M N M L
Türk Hukuk Sistemi H H H M H H
Türkiye'nin Ekonomik Yapisi H M M H M N M M M M M M L M M

Compulsory Courses

Course 1 4 9 3 10 8 2
Afetler ve Afet Yönetimi + + +
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Bilişim Teknolojileri
Eğitim Felsefesi + + + + + + +
Eğitim Psikolojisi + + + + + + + +
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Ahlak ve Etik
Eğitimde Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + + + + +
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitime Giriş
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya + + +
Genel Fiziki Coğrafya + + + +
Ilk Türk-Islam Devletleri Tarihi
Insan Haklari ve Demokrasi Eğitimi
Islam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü + + + + + + + + +
Karakter ve Değer Eğitimi
Medya Okuryazarliği ve Eğitimi
Öğretim Ilke ve Yöntemleri + + + + + +
Öğretim Teknolojileri
Öğretmenlik Uygulamasi I
Öğretmenlik Uygulamasi II
Okullarda Rehberlik
Ortaçağ Tarihi
Osmanli Tarihi I + + + + + +
Osmanli Tarihi II + + + + + + +
Özel Eğitim ve Kaynaştirma
Sanat ve Müze Eğitimi
Sinif Yönetimi
Siyaset Bilimi + + + + + + +
Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği + +
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi + + + + + + + +
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşimlari
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlari
Sosyal Bilgiler Öğretimi I
Sosyal Bilgiler Öğretimi II
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazili Edebiyat + + + + +
Sosyal Bilgilerin Temelleri + + + + +
Topluma Hizmet Uygulamalari
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi + +
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I + + + + +
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II + + + + + + + +
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyasi + +
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasi + + +
Vatandaşlik Bilgisi
Yabanci Dil I
Yabanci Dil II
Yeni ve Yakin Çağ Tarihi + + + + + + +

Optional Courses

Course 2 10 3 11 6 14 8 5 13 1 9 7 15 4 12
Çevre Eğitimi + + +
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Alan Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Gk Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Ef-Mb Seçmeli_
Günümüz Dünya Sorunlari + + + +
Harita Bilgisi ve Uygulamalari + +
Küreselleşme ve Toplum
Sinif Içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Sosyal Bilgiler Ders Kitabi Incelemesi
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama + + + + + + + + + + + +
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarimi + + + + + + + + + + + + + + +
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanit, Yerel ve Sözlü Tarih
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel-Çocuk Oyunlari
Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri + + + + + + + + + + + + + +
Türk Hukuk Sistemi + + + + + +
Türkiye'nin Ekonomik Yapisi + + + + + + + + + + + + + +