Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bireyle Psikolojik Danişma Uygulamasi 4 4 0 1 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 2 2 0 4 4 1 4 4
Davraniş Bozukluklari 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Eğitim Bilimine Giriş 3 3 2 2 3 3 2 2 0 1 2 2 1 1 0 1 2 2 2 2 3 3
Eğitim ve Felsefe 1 1 0 1 0 1 3 3 0 1 2 2 0 1 1 1 5 0 1 5 0 1
Fizyolojik Psikoloji 0 0 1 3 3 3 1 1 1 1 0 0 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Gelişim Psikolojisi 0 1 1 2 2 2 5 5 5 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 1 3 3 3 0 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2
Grupla Psikolojik Danişma 5 5 0 1 0 1 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4
Ingilizce
Insan Ilişkileri ve Iletişim 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 4 4 3 5 5
Istatistik 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 0 4 0 1 4 1 0
Kişilik Kuramlari 4 4 2 2 3 3 2 2 0 1 4 4 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1
Kurum Deneyimi
Mesleki Rehberlik ve Danişma 4 4 2 2 3 3 2 2 1 0 4 4 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1
Öğrenme Psikolojisi 1 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 0 1 1 1 3 3
Okullarda Gözlem 1 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 0 1 2 2 3 3 3 3
Ölçme ve Değerlendirme 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4
Özel Eğitim 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5
Psikolojik Danişma Ilke ve Teknikleri 5 5 2 2 3 3 4 4 2 2 5 5 4 4 0 1 1 3 1 3 1 1
Psikolojik Danişma Kuramlari 5 5 0 1 1 0 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4
Psikolojiye Giriş 3 3 2 2 4 4 5 5 2 2 3
Rehberlik ve Psikolojik Danişma 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3
Rehberlik ve Psikolojik Danişma Semineri 5 3 4 5 3 5 5 3 2 2 2
Rehberlik ve Psikolojik Danişmada Alan Çalişmasi 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4
Rehberlikte Program Geliştirme 5 5 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 0 0 5 0 4 5 3 2 2 5 1 0 0 5 4 0 5 0 4
Sinif Yönetimi 1 4 4 0 4 4 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 3 3 2 3 0 1 1
Sosyal Psikoloji 2 1 3 2 1 3 3 2 2 3 2
Sosyolojiye Giriş 4 4 5 4 3 5 3 2 5 5 4
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi 5 0 5 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 4 4 0
Test Dişi Teknikler 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 2
Topluma Hizmet Uygulamalari 3 3 2 0 3 0 4 0 2 0 0 1 1 2 3 0 5 4 0 4 5 5
Türk Dili 0 5 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 4 0
Türk Eğitim Tarihi 2 5 1 5 1 1 4 0 5 5 0 5 5

Optional Courses

Course 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Öğretim Ilke ve Yöntemleri 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Seçmeli I: Davraniş Değiştirme 3 3 5 5 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 0 1
Seçmeli I: Endüstride Psikolojik Danişma ve Rehber 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 3 3 0 1 4 0 4 1 4 4
Seçmeli I: Ingilizce Okuma ve Konuşma 0 0 1 1 0 0 3 3 2 2 1
Seçmeli I: Saldirganlik Psikolojisi 3 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 0 1 0 1 4 4 4 4 2 2
Seçmeli II : Öğrenme Güçlükleri 1 1 1 1 0 1 0 1 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2
Seçmeli II: Özgüven Geliştirme 5 5 3 3 0 1 3 3 0 1 3 3 3 3 0 1 0 0 1 1 0 1
Seçmeli II: Uyumsuz Çocuklarin Eğitimi 4 4 1 1 4 4 1 1 5 5 2
Seçmeli II: Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2
Seçmeli Iii: Aile Içi Ilişkiler ve Iletişim 3 3 3 3 0 1 1 0 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 1 1 3 3
Seçmeli Iii: Cinsel Sağlik Eğitimi 2 2 2 2 4 4 2 2 0 1 3 3 0 1 0 1 2 2 2 2 0 1
Seçmeli Iii: Kisa Süreli Psikolojik Danişma 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Iii: Mesleki Ingilizce 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Iii: Nitel Araştirma Yöntemleri 0 1 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
Seçmeli Iii: Sosyal Beceri Eğitimi 1 0 4 4 4 4 1 0 3 3 1 0 4 4 1 0 1 0 4 4 4 4
Seçmeli Iii: Sözsüz Iletişim 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 0 1 1 0 0 1
Seçmeli Iii: Yüksek Öğretimde Pdr 5 5 5 5 0 1 0 1 2 2 2 2 4 4 4 4 0 1 1 0 5 5
Seçmeli Iv: Aile Danişmanliği 4 4 4 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 5
Seçmeli Iv: Bilimsel Araştirma Yöntemleri 3 3 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Seçmeli Iv: Gençlik Sorunlari Semineri 4 4 0 1 4 4 3 3 0 1 4 4 4 4 0 1 5 4 5 4 3 3
Seçmeli Iv: Özel Eğitimde Pdr 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 0 1 1 0 0 1
Seçmeli Iv: Psikolojik Testler 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 1 1 0 1
Seçmeli Iv: Stres Yönetimi 4 4 0 1 0 1 4 4 1 0 0 1 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1
Seçmeli Iv: Test Geliştirme 0 1 5 5 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Seçmeli V: Duyuşsal Eğitim 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Seçmeli V: Grup Dinamiği 0 1 0 1 0 1 0 1 4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 1 1 0 1
Seçmeli V: Medya ve Psikoloji 4 4 0 1 0 1 4 4 0 1 0 1 0 1 0 1 4 4 0 1 4 4
Seçmeli V: Meslek Etiği ve Yasal Konular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Seçmeli V: Travma Sonrasi Psikolojik Danişma 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 0 1 4 4 0 1
Seçmeli V: Yaşlilarda Psikolojik Danişma 5 5 3 3 4 4 0 1 0 1 0 1 4 4 0 1 0 1 0 1 3 3
Teknolojinin Olumsuz Etkileri
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi H N N N N N N N N N N M N
Bireyle Psikolojik Danişma Uygulamasi H H N L M M H H M M H H H H M M N H H L H H
Davraniş Bozukluklari H H H H H H H H M M M M M M M M H H H H H H H H L L L L L L L L L L L L L N N L L N L N
Eğitim Bilimine Giriş M M M M M M M M N L M M L L N L M M M M M M
Eğitim ve Felsefe L L N L N L M M N L M M N L L L H N L H N L
Fizyolojik Psikoloji N N L M M M L L L L N N M M M N L N N L N N L N L N N N L N L L N
Gelişim Psikolojisi N L L M M M H H H M M M L L L M M M M M M M M M N L M M M N L L M M M M L M M M L M M L M
Grupla Psikolojik Danişma H H N L N L H H M M M M H H M M H M M H H H
Ingilizce
Insan Ilişkileri ve Iletişim M M M M M M M M M M M M M M L N M H H M H H
Istatistik N N N N H H H H N N N
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma N L L N L N L N M M M M L N L N H N L H L N
Kişilik Kuramlari H H M M M M M M N L H H M M L L L M L M L L
Kurum Deneyimi
Mesleki Rehberlik ve Danişma H H M M M M M M L N H H M M L L M L M L L L
Öğrenme Psikolojisi L N M M M M M M M M M M M M M M N L L L M M
Okullarda Gözlem L N M M M M M M M M M M M M N L M M M M M M
Ölçme ve Değerlendirme L L L L L L L L H H H
Özel Eğitim L L H H H H H H M M H H M M M M M H M H H H
Psikolojik Danişma Ilke ve Teknikleri H H M M M M H H M M H H H H N L L M L M L L
Psikolojik Danişma Kuramlari H H N L L N H H M M M M H H M M M H H M H H
Psikolojiye Giriş M M M M H H H H M M M
Rehberlik ve Psikolojik Danişma H H H H M M M M M M M
Rehberlik ve Psikolojik Danişma Semineri H M H H M H H M M M M
Rehberlik ve Psikolojik Danişmada Alan Çalişmasi H M H H M H H M H H H
Rehberlikte Program Geliştirme H H H H M M M M N N N N H H H H H H H M M M H N N H N H H M M M H L N N H H N H N H
Sinif Yönetimi L H H N H H L L L N M M L L M N L L L N L N L L N M M M M M N L L
Sosyal Psikoloji M L M M L M M M M M M
Sosyolojiye Giriş H H H H M H M M H H H
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi H N H N L L L L N N L L L L N L N L L L N L N L L L N L N L H H N
Test Dişi Teknikler L L H H L L L L L L M
Topluma Hizmet Uygulamalari M M M N M N H N M N N L L M M N H H N H H H
Türk Dili N H N M M N N M M N M N M N N M N M N M H N
Türk Eğitim Tarihi M H L H L L H N H H N H H

Optional Courses

Course 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Öğretim Ilke ve Yöntemleri H N N N N N N N H N N
Seçmeli I: Davraniş Değiştirme M M H H M M H H M M M M M M M M M M M M N L
Seçmeli I: Endüstride Psikolojik Danişma ve Rehber M M L L L L M M L L H H M M N L H N H L H H
Seçmeli I: Ingilizce Okuma ve Konuşma N N L L N N M M M M L
Seçmeli I: Saldirganlik Psikolojisi M M M M H H H H M M M M N L N L H H H H M M
Seçmeli II : Öğrenme Güçlükleri L L L L N L N L H H H H M M M M N N L L M M
Seçmeli II: Özgüven Geliştirme H H M M N L M M N L M M M M N L N N L L N L
Seçmeli II: Uyumsuz Çocuklarin Eğitimi H H L L H H L L H H M
Seçmeli II: Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri L L L L M M M M M M M M L L L L N N L L M M
Seçmeli Iii: Aile Içi Ilişkiler ve Iletişim M M M M N L L N M M M M H H H H N N L L M M
Seçmeli Iii: Cinsel Sağlik Eğitimi M M M M H H M M N L M M N L N L M M M M N L
Seçmeli Iii: Kisa Süreli Psikolojik Danişma M M M M N N N N N N N
Seçmeli Iii: Mesleki Ingilizce H H N N N N N N N N N
Seçmeli Iii: Nitel Araştirma Yöntemleri N L H H N L N L N L N L N L N L N N L L L N
Seçmeli Iii: Sosyal Beceri Eğitimi L N H H H H L N M M L N H H L N L N H H H H
Seçmeli Iii: Sözsüz Iletişim M M M M M M M M M M M M M M M M N L L N N L
Seçmeli Iii: Yüksek Öğretimde Pdr H H H H N L N L M M M M H H H H N L L N H H
Seçmeli Iv: Aile Danişmanliği H H H H N L L N N L N L N L L N N N L L H H
Seçmeli Iv: Bilimsel Araştirma Yöntemleri M M M M L N N L N L N L L N N L N L N L L N
Seçmeli Iv: Gençlik Sorunlari Semineri H H N L H H M M N L H H H H N L H H H H M M
Seçmeli Iv: Özel Eğitimde Pdr H H H H M M M M H H H H M M M M N L L N N L
Seçmeli Iv: Psikolojik Testler M M M M M M M M H H H H H H H H N N L L N L
Seçmeli Iv: Stres Yönetimi H H N L N L H H L N N L H H N L N L N L N L
Seçmeli Iv: Test Geliştirme N L H H L N N L N L N L L N N L N N L L L N
Seçmeli V: Duyuşsal Eğitim M M M M H H H H H H H
Seçmeli V: Grup Dinamiği N L N L N L N L H H H H M M M M N N L L N L
Seçmeli V: Medya ve Psikoloji H H N L N L H H N L N L N L N L H H N L H H
Seçmeli V: Meslek Etiği ve Yasal Konular M M M M M M M M M M M
Seçmeli V: Travma Sonrasi Psikolojik Danişma H H H H M M M M M M M M M M N L N L H H N L
Seçmeli V: Yaşlilarda Psikolojik Danişma H H M M H H N L N L N L H H N L N L N L M M
Teknolojinin Olumsuz Etkileri
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi + +
Bireyle Psikolojik Danişma Uygulamasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Davraniş Bozukluklari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Bilimine Giriş + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim ve Felsefe + + + + + + + + + + + + + + + +
Fizyolojik Psikoloji + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Gelişim Psikolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Grupla Psikolojik Danişma + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ingilizce
Insan Ilişkileri ve Iletişim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Istatistik + + + +
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma + + + + + + + + + + + + + +
Kişilik Kuramlari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kurum Deneyimi
Mesleki Rehberlik ve Danişma + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Öğrenme Psikolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Okullarda Gözlem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ölçme ve Değerlendirme + + + + + + + + + + +
Özel Eğitim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Psikolojik Danişma Ilke ve Teknikleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Psikolojik Danişma Kuramlari + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Psikolojiye Giriş + + + + + + + + + + +
Rehberlik ve Psikolojik Danişma + + + + + + + + + + +
Rehberlik ve Psikolojik Danişma Semineri + + + + + + + + + + +
Rehberlik ve Psikolojik Danişmada Alan Çalişmasi + + + + + + + + + + +
Rehberlikte Program Geliştirme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sinif Yönetimi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sosyal Psikoloji + + + + + + + + + + +
Sosyolojiye Giriş + + + + + + + + + + +
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Test Dişi Teknikler + + + + + + + + + + +
Topluma Hizmet Uygulamalari + + + + + + + + + + + + + + +
Türk Dili + + + + + + + + + + +
Türk Eğitim Tarihi + + + + + + + + + + +

Optional Courses

Course 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Öğretim Ilke ve Yöntemleri + +
Seçmeli I: Davraniş Değiştirme + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli I: Endüstride Psikolojik Danişma ve Rehber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli I: Ingilizce Okuma ve Konuşma + + + + + + +
Seçmeli I: Saldirganlik Psikolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli II : Öğrenme Güçlükleri + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli II: Özgüven Geliştirme + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli II: Uyumsuz Çocuklarin Eğitimi + + + + + + + + + + +
Seçmeli II: Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iii: Aile Içi Ilişkiler ve Iletişim + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iii: Cinsel Sağlik Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iii: Kisa Süreli Psikolojik Danişma + + + +
Seçmeli Iii: Mesleki Ingilizce + +
Seçmeli Iii: Nitel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iii: Sosyal Beceri Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iii: Sözsüz Iletişim + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iii: Yüksek Öğretimde Pdr + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Aile Danişmanliği + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Bilimsel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Gençlik Sorunlari Semineri + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Özel Eğitimde Pdr + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Psikolojik Testler + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Stres Yönetimi + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli Iv: Test Geliştirme + + + + + + + + + + + +
Seçmeli V: Duyuşsal Eğitim + + + + + + + + + + +
Seçmeli V: Grup Dinamiği + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli V: Medya ve Psikoloji + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli V: Meslek Etiği ve Yasal Konular + + + + + + + + + + +
Seçmeli V: Travma Sonrasi Psikolojik Danişma + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Seçmeli V: Yaşlilarda Psikolojik Danişma + + + + + + + + + + + + + + + +
Teknolojinin Olumsuz Etkileri
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli