Compulsory Courses

Course 1 8 7 9 10 2 4 6 3 5
Seminer (Yl)
Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 8 7 9 10 2 6 3 5
Algi ve Ikna Yönetimi
Bütünleşik Pazarlama Iletişimi 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3
Eleştirel Iletişim Kuramlari 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3
Etkinlik Yönetimi 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4
Görme Biçimleri, Görüntü Kültürü ve Modernite 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4
Halkla Ilişkiler Planlamasi ve Iletişim Yönetimi 4 5 5 5 5 5 4 4 5
Halkla Ilişkilerde Kriz Yönetimi ve Sorun Çözme 4 4 5 4 4 5 4
Iş Yaşaminda Beden Dili 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5
Kamuoyu Araştirmalari ve Spss Uygulamalari 5 1 3 1 1 5 5 1 1 1
Kültürlerarasi Iletişim 4 4 3 3 4 3 4 4 4
Kurumsal Kimlik, Imaj ve Itibar Yönetimi 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
Marka Iletişimi ve Yönetimi 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Medya Yönetimi ve Planlanmasi 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
Reklam Analizleri 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3
Reklam Sosyolojisi 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
Reklamcilikta Toplumsal Trendler ve Yaşam Tarzlari 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
Siyasal Iletişim Kampanyalari 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4
Stratejik Marka Yönetimi 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5
Tüketici Davranişlari ve Satinalma Süreci 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3
Yeni Medya, Sosyal Ağlar ve Halkla Ilişkiler 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5

Compulsory Courses

Course 1 8 7 9 10 2 4 6 3 5
Seminer (Yl)
Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri H H H H M M H H H H
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 8 7 9 10 2 6 3 5
Algi ve Ikna Yönetimi
Bütünleşik Pazarlama Iletişimi M H M H H M M M M M
Eleştirel Iletişim Kuramlari H H M M M H H M M M
Etkinlik Yönetimi H H H H H H H H H H
Görme Biçimleri, Görüntü Kültürü ve Modernite M M M M M M M H M H
Halkla Ilişkiler Planlamasi ve Iletişim Yönetimi H H H H H H H H H
Halkla Ilişkilerde Kriz Yönetimi ve Sorun Çözme H H H H H H H
Iş Yaşaminda Beden Dili H H H H H H H H H H
Kamuoyu Araştirmalari ve Spss Uygulamalari H L M L L H H L L L
Kültürlerarasi Iletişim H H M M H M H H H
Kurumsal Kimlik, Imaj ve Itibar Yönetimi H H H H H H H H H H
Marka Iletişimi ve Yönetimi M H H H H H H H H H
Medya Yönetimi ve Planlanmasi H H H H H H H H H H
Reklam Analizleri H H H H H H H H H M
Reklam Sosyolojisi H H H H H H H H H H
Reklamcilikta Toplumsal Trendler ve Yaşam Tarzlari H H H H H H H H H H
Siyasal Iletişim Kampanyalari H H H H H H H H H H
Stratejik Marka Yönetimi H H H H H H H H H H
Tüketici Davranişlari ve Satinalma Süreci M H M H H M M M M M
Yeni Medya, Sosyal Ağlar ve Halkla Ilişkiler H H H H H H H H H H

Compulsory Courses

Course 1 8 7 9 10 2 4 6 3 5
Seminer (Yl)
Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + + +
Tez Çalişmasi

Optional Courses

Course 1 8 7 9 10 2 6 3 5
Algi ve Ikna Yönetimi
Bütünleşik Pazarlama Iletişimi + + + + + + + + + +
Eleştirel Iletişim Kuramlari + + + + + + + + + +
Etkinlik Yönetimi + + + + + + + + + +
Görme Biçimleri, Görüntü Kültürü ve Modernite + + + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler Planlamasi ve Iletişim Yönetimi + + + + + + + + +
Halkla Ilişkilerde Kriz Yönetimi ve Sorun Çözme + + + + + + +
Iş Yaşaminda Beden Dili + + + + + + + + + +
Kamuoyu Araştirmalari ve Spss Uygulamalari + + + + + + + + + +
Kültürlerarasi Iletişim + + + + + + + + +
Kurumsal Kimlik, Imaj ve Itibar Yönetimi + + + + + + + + + +
Marka Iletişimi ve Yönetimi + + + + + + + + + +
Medya Yönetimi ve Planlanmasi + + + + + + + + + +
Reklam Analizleri + + + + + + + + + +
Reklam Sosyolojisi + + + + + + + + + +
Reklamcilikta Toplumsal Trendler ve Yaşam Tarzlari + + + + + + + + + +
Siyasal Iletişim Kampanyalari + + + + + + + + + +
Stratejik Marka Yönetimi + + + + + + + + + +
Tüketici Davranişlari ve Satinalma Süreci + + + + + + + + + +
Yeni Medya, Sosyal Ağlar ve Halkla Ilişkiler + + + + + + + + + +