Compulsory Courses

Course 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik I 3 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik II 3 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
Bilim Tarihi ve Felsefesi 4 0 2 0 4 3 0 0 0 0 3 0 2 2
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği 4 5 4 0 0 0
Hemşirelikte Kavram ve Kuram 5 5 5 5 0 4 5 0 5 0 0 0 0 3 5
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I 4 2 3 3 0 0 2 2
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II 4 2 3 3 0 0 2 2
Seminer (Dr)
Tez Çalişmasi
Yeterlilik

Optional Courses

Course 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8
Acil Bakim Hemşireliği 5 4 4 3 0 0 0 1 0 2 2
Adolesan Sağliği 5 5 0 5 0 4 4 0 5 0 0 0 0 3 0
Aile Planlamasi ve Danişmanliği 4 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş 4 3 4 4 5 5 4 4
Bilimde Yaraticilik Inovasyon ve Girişimcilik 3 4 3 3 0 4 4 4
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği I 5 4 4 3 0 2 0 2 0 3 3
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği II 5 4 4 3 2 3 3 3
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I 4 2 3 3 0 2 3 3
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar II 4 2 3 3 0 2 3 3
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği 5 5 5 5 0 0 0
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği I 5 5 5 5 3 4 5 0 5 0 4 0 5 0 5
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği II 5 5 5 3 5 5 4 0 0 5 4 0 5 0 5
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar I 5 5 5 5 0 0 0 0
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar II 5 5 5 5 0 0 0 0
Davraniş Nörobiyoloji 4 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği I 5 4 4 3 3 3 4 5
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği II 5 4 4 3 3 3 4 5
Geleneksel, Tamamlayici ve Alternatif Tip Uygulamalari ve Hemşirelik 3 3 3 4 0 4 3 4
Halk Sağliği Hemşireliği I 5 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3
Halk Sağliği Hemşireliği II 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
Halk Sağliğinda Kanit Temelli Uygulamalar II 4 2 3 3 4 3 2 2
Hemşirelik Bilişimi 5 5 4 5 0 5 4 4
Hemşirelik Uygulamalarinda Güncel Yaklaşimlar ve Bakim Teknolojilerinin Kullanimi 3 4 3 4 0 3 4 3
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi I 4 4 3 4 0 4 3 4
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi II 4 4 4 4 0 4 4 3
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim 4 4 3 4 0 3 4 3
Iç Hastaliklari Hemşireliği I 4 3 4 0 3 0 4 0 3 0 0 2 0 2 2
Iç Hastaliklari Hemşireliği II 4 4 3 3 0 2 2 2
Iç Hastaliklari Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I 4 4 3 4 0 3 3 3
Iç Hastaliklari Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar II 4 4 3 4 0 3 3 3
Iç Hastaliklarinda Geriatri Hemşireliği 4 3 2 3 0 2 2 1
Ileri Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği 4 2 3 3 0 0 2 2
Ileri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğ 4 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Ileri Yaş Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği 4 2 3 3 0 0 2 2
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği 4 2 3 3 0 0 2 2
Işçi Sağliği Hemşireliği 4 4 4 4 3 4 0 4
Okul Sağliği Hemşireliği 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Hemşirelik Bakimi 5 5 5 5 0 2 0 0
Pediatrik Farmakoloji 0 0 0 4 0 2 0 0
Perinatoloji Hemşireliği 4 2 3 3 0 0 2 2
Psikoterapiler 4 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Rehabilitasyon Hemşireliği 4 3 2 4 0 2 2 2
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği I 5 4 0 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği II 5 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3
Sağliğin Geliştirilmesi ve Sağlikli Yaşam 4 2 3 3 4 4 2 2
Sağlik Sosyolojisi 4 2 3 3 4 4 2 2
Solunum Sistemi Hastaliklari Hemşireliği 4 0 4 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2 2
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği 4 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Üreme Sağliği II 4 2 3 3 0 0 2 2
Yenidoğan ve Bakimi 5 5 0 5 0 0 4 0 5 0 5
Yoğun Bakim Hemşireliği 5 4 4 3 1 0 1 0 2 0 2

Compulsory Courses

Course 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik I M N M N M N M N N N N N N M
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik II M M N M N N M N N N N M N M
Bilim Tarihi ve Felsefesi H N M N H M N N N N M N M M
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği H H H N N N
Hemşirelikte Kavram ve Kuram H H H H N H H N H N N N N M H
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I H M M M N N M M
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II H M M M N N M M
Seminer (Dr)
Tez Çalişmasi
Yeterlilik

Optional Courses

Course 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8
Acil Bakim Hemşireliği H H H M N N N L N M M
Adolesan Sağliği H H N H N H H N H N N N N M N
Aile Planlamasi ve Danişmanliği H N M N M M N N N N N N M M
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş H M H H H H H H
Bilimde Yaraticilik Inovasyon ve Girişimcilik M H M M N H H H
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği I H H H M N M N M N M M
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği II H H H M M M M M
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I H M M M N M M M
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar II H M M M N M M M
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği H H H H N N N
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği I H H H H M H H N H N H N H N H
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği II H H H M H H H N N H H N H N H
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar I H H H H N N N N
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar II H H H H N N N N
Davraniş Nörobiyoloji H M N M N M N N N N N M N M
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği I H H H M M M H H
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği II H H H M M M H H
Geleneksel, Tamamlayici ve Alternatif Tip Uygulamalari ve Hemşirelik M M M H N H M H
Halk Sağliği Hemşireliği I H H N H N M N M N M N M N M
Halk Sağliği Hemşireliği II H H N H N H N H N H N H N H
Halk Sağliğinda Kanit Temelli Uygulamalar II H M M M H M M M
Hemşirelik Bilişimi H H H H N H H H
Hemşirelik Uygulamalarinda Güncel Yaklaşimlar ve Bakim Teknolojilerinin Kullanimi M H M H N M H M
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi I H H M H N H M H
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi II H H H H N H H M
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim H H M H N M H M
Iç Hastaliklari Hemşireliği I H M H N M N H N M N N M N M M
Iç Hastaliklari Hemşireliği II H H M M N M M M
Iç Hastaliklari Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I H H M H N M M M
Iç Hastaliklari Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar II H H M H N M M M
Iç Hastaliklarinda Geriatri Hemşireliği H M M M N M M L
Ileri Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği H M M M N N M M
Ileri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğ H M N M N M N N N N N M N M
Ileri Yaş Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği H M M M N N M M
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği H M M M N N M M
Işçi Sağliği Hemşireliği H H H H M H N H
Okul Sağliği Hemşireliği H H N H N H N H N H N H N H
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Hemşirelik Bakimi H H H H N M N N
Pediatrik Farmakoloji N N N H N M N N
Perinatoloji Hemşireliği H M M M N N M M
Psikoterapiler H M N M N M N N N N N M N M
Rehabilitasyon Hemşireliği H M M H N M M M
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği I H H N M N M N M N M N M N M
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği II H H N H N M N M N M N M N M
Sağliğin Geliştirilmesi ve Sağlikli Yaşam H M M M H H M M
Sağlik Sosyolojisi H M M M H H M M
Solunum Sistemi Hastaliklari Hemşireliği H N H N M M N N N N M N M M
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği H M N M N M N N N N N M N M
Üreme Sağliği II H M M M N N M M
Yenidoğan ve Bakimi H H N H N N H N H N H
Yoğun Bakim Hemşireliği H H H M L N L N M N M

Compulsory Courses

Course 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik I + + + + +
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik II + + + + + +
Bilim Tarihi ve Felsefesi + + + + + + +
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği + + +
Hemşirelikte Kavram ve Kuram + + + + + + + + +
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I + + + + + +
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II + + + + + +
Seminer (Dr)
Tez Çalişmasi
Yeterlilik

Optional Courses

Course 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8
Acil Bakim Hemşireliği + + + + + + +
Adolesan Sağliği + + + + + + +
Aile Planlamasi ve Danişmanliği + + + + + +
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş + + + + + + + +
Bilimde Yaraticilik Inovasyon ve Girişimcilik + + + + + + +
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği I + + + + + + + +
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği II + + + + + + + +
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I + + + + + + +
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar II + + + + + + +
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği + + + +
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği I + + + + + + + + + + +
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği II + + + + + + + + + + +
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar I + + + +
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar II + + + +
Davraniş Nörobiyoloji + + + + + +
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği I + + + + + + + +
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği II + + + + + + + +
Geleneksel, Tamamlayici ve Alternatif Tip Uygulamalari ve Hemşirelik + + + + + + +
Halk Sağliği Hemşireliği I + + + + + + + +
Halk Sağliği Hemşireliği II + + + + + + + +
Halk Sağliğinda Kanit Temelli Uygulamalar II + + + + + + + +
Hemşirelik Bilişimi + + + + + + +
Hemşirelik Uygulamalarinda Güncel Yaklaşimlar ve Bakim Teknolojilerinin Kullanimi + + + + + + +
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi I + + + + + + +
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi II + + + + + + +
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim + + + + + + +
Iç Hastaliklari Hemşireliği I + + + + + + + + +
Iç Hastaliklari Hemşireliği II + + + + + + +
Iç Hastaliklari Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I + + + + + + +
Iç Hastaliklari Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar II + + + + + + +
Iç Hastaliklarinda Geriatri Hemşireliği + + + + + + +
Ileri Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği + + + + + +
Ileri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğ + + + + + +
Ileri Yaş Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği + + + + + +
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği + + + + + +
Işçi Sağliği Hemşireliği + + + + + + +
Okul Sağliği Hemşireliği + + + + + + + +
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Hemşirelik Bakimi + + + + +
Pediatrik Farmakoloji + +
Perinatoloji Hemşireliği + + + + + +
Psikoterapiler + + + + + +
Rehabilitasyon Hemşireliği + + + + + + +
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği I + + + + + + + +
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği II + + + + + + + +
Sağliğin Geliştirilmesi ve Sağlikli Yaşam + + + + + + + +
Sağlik Sosyolojisi + + + + + + + +
Solunum Sistemi Hastaliklari Hemşireliği + + + + + + +
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği + + + + + +
Üreme Sağliği II + + + + + +
Yenidoğan ve Bakimi + + + + + +
Yoğun Bakim Hemşireliği + + + + + + + +