Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak.
  2 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.
  3 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
  4 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.
  5 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.
  6 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda işletmenin vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.
  7 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular
  8 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.
  9 Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
  10 Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  11 Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük sağlar ve katkı verir.
  12 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranmanın yanında, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
  13 Alanı ile ilgili araştırma yapabilecek, yöntem geliştirebilecek, model önerebilecek ve teori geliştirebilecek yetkinliktedir.
  14 Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir.

  BİLGİ

  BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

  İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak.

  Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.

  BECERİLER

  YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.

  Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.

  Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

  YETKİNLİKLER

  YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik