Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Türkiye´nin yönetim yapısı, çağdaş yönetim anlayışı, kentleşme, çevre sorunları, kamu politikaları gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma, bu alanlarda ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilme
  2 Kamu yönetiminin çeşitli kariyer alanlarında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mali işler, planlama, insan kaynakları gibi pozisyonlarda görev alabilme ve kendini geliştirme becerisine sahip olma
  3 Kazandığı kuramsal bilgi, analiz ve araştırma tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, politika alternatifleri geliştirebilme, program ve karar taslakları hazırlayabilme
  4 Ulusal ve ulusalararası düzeyde kamu yönetimi, siyaset bilimi, kamu politikaları, şehircilik, yerel yönetimler alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip etme, iyi yönetim uygulamalarını araştırma, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ortaya koyabilme
  5 Takım çalışması yapabilme, gerektiğinde sorumluluk alma, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünebilme
  6 Alanıyla ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretebilme, projelerde yürütücü veya yönetici olarak görev alabilme
  7 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
  8 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
  9 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma
  10 Veri girişi, çözümlemesi ve analizi ile araştırma ve planlama gibi yönetim konularında gerekli temel bilgisayar progragramlarını kullanabilme, bilişim alanındaki yenilikleri takip edebilme

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Türkiye´nin yönetim yapısı, çağdaş yönetim anlayışı, kentleşme, çevre sorunları, kamu politikaları gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma, bu alanlarda ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilme

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik