Aims

Kamu yönetiminin çeşitli kariyer pozisyonlarında çalışmakta olanların alanlarıyla ilgili kuramsal bilgi ve becerileri ile yönetim kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak, kamu yönetimi, yerel yönetimler, kamu politikası ve siyaset bilimi konularına ilgi duyan lisans mezunlarının kuramsal ve uygulamalı bilgisini geliştirmek.

Goals

Öğrencilere, Türkiye´nin yönetsel, siyasal ve toplumsal yapısı, örgütlenme ve bürokrasi, kentleşme ve çevre sorunları gibi konularda kapsamlı bilgi sunmak ve kamu yönetimi alanında gerekli uzmanlığı sağlamak.