Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar.
  3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder.
  4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar.
  5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler.
  7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar.
  8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur.

  BİLGİ

  BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar.

  BECERİLER

  YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar.

  Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur.

  YETKİNLİKLER

  YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik