Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır.
  4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanır.
  5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir.
  5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanır.
  6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler.
  6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanır.
  7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır.
  7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder.
  8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır);
  8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır);
  9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
  9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
  10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur.
  10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur.
  1 İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak verileri seçer, literatürü tarar ve analiz yapar.
  2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisini kullanır.
  3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini geliştirir.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir.

  Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanır.

  Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır);

  Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır);

  İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak verileri seçer, literatürü tarar ve analiz yapar.

  Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisini kullanır.

  Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini geliştirir.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır.

  Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanır.

  Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir.

  Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanır.

  Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler.

  Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanır.

  İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır.

  İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder.

  Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.

  Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik