Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
  2 Öğretmenlik mesleği, spor bilimleri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir; bu bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
  3 Alan ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerlere uygun hareket etme.
  4 Öğretmenlik mesleği, Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirme, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
  5 Öğretmenlik mesleği, Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alabilme
  6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebime
  7 Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becereileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır.
  8 Takım çalışması ve öz değerlendirme yapar
  9 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanabilme.
  10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcama. Yeniliğe açıklık, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynama. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahip olma
  11 Öğretmenlik mesleği,Beden Eğitimi ve Spor ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle incelebilme ve değerlendirebilme, problem ve konuları tanılayabilme, analiz edebilme ve tartışabilme, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirebilme
  12 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlayıp belirler.
  13 Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim,iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme.
  14 Yaşam boyu öğrenmeyi benimser,yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol seçer

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Yaşam boyu öğrenmeyi benimser,yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol seçer

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Öğretmenlik mesleği, Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirme, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

  Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanabilme.

  Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim,iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik