Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) alanında 240 ECTS (AKTS) kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.