Aims

Hukuk Fakültesinin amacı, çağdaş hukuk eğitimi ilkeleri çerçevesinde, ders program ve içerikleri sürekli geliştirilerek ve zorunlu ve seçmeli dersler şeklindeki ayırımla teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim, düzenli olarak ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans, panel ve projeler gibi ders dışı bilimsel çalışmalarla da desteklenerek, yurtiçinde veya yurtdışında çok çeşitli çalışma alanlarında görevler üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Goals

Derslerdeki uygulama saatlerinde, öğrenciler edinmiş oldukları teorik bilgileri hukuki sorunları çözmekte nasıl kullanabileceklerini (case method) öğreneceklerdir. Öğrencilerimize geniş ölçüde uygulama imkanı sağlanacaktır. Böylece, avukatlık ya da hakimlik gibi mesleklere girmek isteyen mezunlarımızın mezun olduklarında doğru meslek tercihinde bulunmaları ve seçtikleri mesleğe kolaylıkla uyum sağlamaları mümkün olacaktır.