Aims

Endüstride kullanılan elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, programlanabilir cihazları kullanabilen teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Goals

Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip Analog ve sayısal elektronik devreler üzerinde temel analiz ve tasarım yapabilen, elektronik modülleri kullanabilen , Elektronik cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen,Elektrik ve elektronik devre tasarım-simülasyon yazılımlarını kullanabilen, Mikrobilgisayar sistemlerinin yapısını ve programlamasını yapabilen ,Kontrol ve Kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıyan ve kullanabilen, Mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını ve motor sürücülerini seçebilen Hidrolik ve pnömatik devre ve elemanlarını tanıyan Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmek.
Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.