Aims

Programımızın amacı, Yapı Teknolojileri alanında nitelikli araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik bilgi, beceriye sahip bireyler ve eğitim kurumlarında mesleki teknik eğitimi verebilecek gerekli pedagojik formasyona sahip teknik öğretmenleri yetiştirmektir. Bunun için gereken eğitim programının sürekli geliştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, uluslar arası gelişmeleri, toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inşaat sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik elemanların ve uzmanların yetiştirilmesini amaçlanmıştır.

Goals

Yapı teknolojileri eğitimi bölümü;

Teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme,
Yapı malzemelerin özelliklerini tanımayabilme,
Karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilme,
Kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilme,
Tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olma,
Yapılmış olan projeleri okuma, geliştirme, uygulama, denetleme ve kontrolörlük yapabilme,
Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olma,
Bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma,
Nitelikli bilim insanı olmalarını, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdürebilmelerini,
Tüm bu alanlarda teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verebilme becerisini kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.