Aims

Günümüz küresel rekabet ortamında yüksek katma değerli teknolojik ürün ve imalat tasarım sürecinin vazgeçilmez unsuru haline gelen hesaplamalı yöntemleri kullanma becerisine ve aynı zamanda etik değerlere sahip, donanımlı mühendis ve bilim adamlarının yetiştirilmesi

Goals

Günümüz küresel rekabet ortamında, katma değeri yüksek teknolojik ürün ve imalat tasarımının vazgeçilmez unsuru haline gelen hesaplamalı mekanik ve imalat alanında üst düzey bilimsel araştırmaların yapıldığı, hesaplamalı yöntemleri kullanma becerisine sahip, donanımlı, araştırma ve geliştirme kültürüne ve aynı zamanda etik değerlere sahip mühendis ve bilim adamlarının yetiştirildiği bir program olmak.