Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Bilişim Sistemleri Mühendisliği) alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.