Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EXAMPLES OF WESTERN LITERATURE TDE 384 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE
TURKISH LITERATURE AFTER MESRUTIYET
TURKISH POEM IN CUMHURIYET PERIOD
TURKISH PROSE IN CUMHURIYET PERIOD
NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Ast.Dr. Selda Gürel, Res. Ast. Neşe Demirdeler, Res Ast. Elmas Karakaş, Res. Ast. Samet Çakmaker, Res. Ast. M.Musrafa Örücü
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
An Introduction to Western Literature
Dersin İçeriği
The effect of famous Western men of letters and Philosophers on our literature and intellectuals
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student has this lesson is informed about historical development of Western literature. (Greek, Latin, Spanish, French, English, Russian) 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Learns western culture with literary works 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Compares different culture´s literary works with his/her theorical knowledge 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Detects sources of western literature 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
5 - Analyses intercultural interaction 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
6 - Determines the role of literature in intercultural interaction. 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Mythology; World mythologies; Placa and importance of mythology in literature; Greek Literature and considerable literati of it: Sophokles "King oidipus"; Latin Literature and cons,derable literati of it: Vergilius.
2 Italian Literature and considerable literati of it: Dante "Ilahi Komedya"
3 Spanish Literature and literati of it; Value of Don Quixote, similarities between works of Lorca and Molla Cami
4 French Literature and its considerable literati; Ronsard, Montaigne Denemeler, Corneille, Moliére, La Fontaine, Rousseau, Montesquieu and Iran Mektupları, Voltaire´s philosphy of life, his works and effects on Turkish Literature.
5 Mythology and religion as a source in different culture´s literatures
6 Lamartine Greziela, Göl; Lamartine in Turkish Literature and effects on it; Victor Hugo "Sefiller"
7 Balzac Eugenie Grandet, Stendhal Kırmızı ve Siyah.
8 Flaubert Madam Bovary, storytelling of Maupassant
9 MIDTERMS
10 Effects and poetic perception of Baudelaire, Verlaine, Rimbaud and Valery
11 Presentation of English Literature, Shakespeare Hamlet, Daniel Defoe´s novel Robenson Crouze and it´s effects on world literature, similarities between Hayb Ibni Yakzan and Robenson, Charles Dickens Iki Şehrin Hikayesi.
12 German Literature and it´s literati, Goethe "Faust"; Mevlana from Schimmel perception, Mevlana and Hafız.
13 Scandinavian Literature, theatre of Henrik Ibsen; effects of Grigori Petrof´s work "Ak Zambaklar Ülkesi"
14 American Literature and it´s literati; stories of O´Henry, Steinbeck "Fareler ve Insanlar"

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1.Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, Cevdet Kudret, İnkılâp ve Aka, İstanbul, 1980.
2.Mevlâna’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak-Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlâna, Hasan Akay-İlyas Öztürk, 2007.
3.Alphonse de Lamartine Tercümeleri ve Tesiri, Ali İhsan Kolcu, Gündoğan, Ankara,
4.1999.
5.Alfred de Musset Tercümeleri ve Tesiri, Ali İhsan Kolcu, Gündoğan, Ankara, 1999.
6.Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Emel KEFELİ, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, 224 s.
7.Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı, Kâmil AYDIN, Birey Yayıncılık, (2. baskı), İstanbul, 2008, 192 s.
8.Edebiyat ve Kültür, Gürsel AYTAÇ, Hece Yayınları, Ankara, Mayıs 2005, 160 s.
Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Binnaz BAYTEKİN, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2006, 305 s.
9.Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Zeynep KERMAN, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, 522 s.
10.Rus Edebiyatının Öğrettiği Ataol BEHRAMOĞLU, Evrensel Yay. (inceleme), Mart 2008, 208 s.
11. Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi , Fikret TÜRKMEN,
Türkoloji Araştırmaları, 2(Bahar 2007), s. 680-689.
12. “Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul, İnana ve Savitri
Anlatılarının Karşılaştırılmalı İncelemesi”, Günil Özlem AYAYDIN,
http://turkoloji.cu.edu.tr
13. Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, Emel Kefeli
14.Batı Edebiyatında Oryantalizm I, II, Onur Bilge Kula, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011.
15. “Bir Karşılaştırma Denemesi: Genç Werther’in Acıları ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Fatih TEPEBAŞLI, Türk Dili, 546(Aralık 1998), s. 533-544.
16. Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Hilmi Ziya ÜLKEN, Ülken Yayınları, İstanbul, 1997, 378 s.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X
14 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 20
Odev 1 20
SozluSinav 1 10
PerformansGoreviSeminer 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 6 6
Quiz 1 5 5
Assignment 1 10 10
Oral Examination 1 3 3
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü /25(s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5
; ;