Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CLASSIC OTTOMAN ARCHITECTURE SAN 302 6 4 + 0 4 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ELA TAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Rumeysa IŞIK
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Assembled the most distinguished works of Ottoman architecture of the classical age groups and an analysis of the structure and explaining the importance for the history of Turkish art Mimar Sinan
Dersin İçeriği
Detailed analysis of examples of Ottoman structures are grouped, according to general characteristics of the structure of the Ottoman mosque architecture, the centrally planned, multi-aided development and other schemes, Mimar Sinan´s life, the understanding of art, Turkish art in the role and structure
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows the limits of early Ottoman architecture 1 - 3 - A - B -
2 - Explains the basic research and publications on the subject 1 - A - B - C -
3 - Designs processes with the architectural works of the period relates to the socio-cultural conditions 1 - 3 - 5 - A - C - D -
4 - Comments in the decorative arts in a historical perspective on the classical 1 - 5 - A - B - C -
5 - Structures formed in this period, the Turkish line of development in the art of architecture evaluates 1 - 3 - 5 - A - B - C -
6 - By style critics, faced decide whether or not an architectural work of this period. 1 - 3 - 5 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 5:Demonstration
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Limits and evaluation of published research on the subject matter
2 Structure types of complexes, mosques, prayer, charitable establishment, darüşşifalar, madrasas, mausoleums, public houses and plans
3 Fatih era structures
4 Fatih era structures
5 II. Beyazit period structure
6 II. Beyazit period structure
7 Yavuz Sultan Selim period structure
8 Mimar Sinan´s life, the understanding of art
9 Midterm exam
10 Structures of the period of Sultan Süleyman the Magnificent
11 Structures of the period of Sultan Süleyman the Magnificent
12 Structures of the period of Sultan Süleyman the Magnificent
13 II. Selim period structure
14 II. Selim period structure and III. Murad, III. Mehmed period

Kaynaklar

Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları AHUNBAY, Zeynep., Mimar Sinanın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,1986.
AYVANSARAYÎ, H., Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II,İstanbul: Matbaa-ı Âmire, 1281.
CANTAY, Gönül., Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2002.
CANTAY, Gönül., Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İstanbul: İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül., Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâmda Şehir ve Mimari, İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.
CEZAR, Mustafa., Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi,1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Hong Kong: Reaktion Books Ltd., 2005.
ÖGEL, Semra; Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış, İstanbul: Doğan Kubana Armağan, Eren Yayıncılık, 1996.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Examines according to geographical region, country, community and time to the material culture which feature art and evaluates to them by specific disciplines methods X
2 Has solving skills based on identification, interpretation, evaluation, research and evidence the Art History issues and problems using with information of Architecture, Archaeology, Fine Arts theoretical and practical knowledge acquired in the field. X
3 Can make plans and practices in the field of art history studies X
4 Recognizes, formulates and solves resources and problems Art History field X
5 Researches, preserves, teaches the historical environmental values and supports this development X
6 Has the transfer skills to Art History field innovations, monitoring developments in science and technology, to be able to constantly renew itself X
7 Compatible with the social environmentand has reached general culture level as required by the profession and and social relationships are strong; examines, develops and if necessary modifies norms guiding these relations with a critical perspective; manufactures and implements projects for the social environment where social responsibility. X
8 Has technical skills about Drawing, restoration, building survey, excavation techniques, photography and computer usage X
9 Dominates the national and international legislationabout Art History and develops to strategies, policies and implementation plans acting in accordance with this legislation and evaluates the obtained results. X
10 Recognizes, identifies cultural and historical values of the region; prepares, implements, manages, monitors plans and projects related this; informs people and institutions X
11 Has to be able to fit, work into any kind of field work and the ability to use the necessary technical equipment and professional ethics and a sense of responsibility X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 20 20
Quiz 2 10 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 181
Toplam İş Yükü /25(s) 7.24
Dersin AKTS Kredisi 7.24
; ;