Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THEORİES AND PRACTİCES OF DİPLOMACY ULI 622 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SİBEL AKGÜN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
In this course, the concept of diplomatic PhD level students, content, and most of the historical development of the concept of diplomatic and theoretical methods, and examples of applications are considered, comprehend and analyze. Diplomacy is one of the most important branches of the discipline in relation to the concept of the conceptual and practical knowledge and gain experience.
Dersin İçeriği
The historical development of the concept of diplomacy-content-is-theories and methods-applications.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Discuss the concept and content of Diplomacy. 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Understand the historical development of diplomacy. 1 - 2 - 3 - 12 - A - B - F -
3 - Diplomacy and analyzes the content of the current situation. 2 - 3 - 10 - A - B - F -
4 - Learn the methods and theories of diplomacy. 1 - 3 - 12 - A - B - C -
5 - Presents the theory and methods of case studies. 14 - 15 - B - F -
6 - Presentation of theories and methods to analyze the case studies. 1 - 2 - 3 - 15 - B - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 12:Case Study 10:Brain Storming 14:Self Study 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam F:Performance Task C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Diplomatic Concept and Concept Discussion Meet-
2 Theory and the Theory of diplomacy Contributors
3 The Historical Development of diplomacy-The ancient-Greek-Roman-Byzantine and Arab World Diplomacy
4 Institutionalization of the Renaissance Period-diplomacy and I. Until World War II Diplomatic Process
5 Ottoman Diplomacy
6 The First World War and the New Diplomacy
7 Diplomacy in the Interwar
8 Cold War Diplomacy
9 New Age Diplomacy
10 Analysis of modern diplomacy
11 Diplomatic Methods and Tools
12 Diplomatic Dispute Resolution and Crisis Management Practices-
13 Negotiation-Mediation Methods
14 Exam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları -Temel İskit, Diplomasi- Tarihi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay., Nisan 2011.
-Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, İstanbul, İmge Kitapevi, 1993.
-Diplomasi Tarihi, Çev: Attilla Tokatlı, 4 Cilt, İstanbul, Evrensel Yay., 2009.
-Henry Kissenger, Diplomasi, İstanbul, İş Bankası Yay., 1998.
-İsmail Soysal, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Çağdaş Türk Diplomasisi Sempozyumu, 15- 17 Ekim 1997, Türk Tarih Kurumu Sempozyum Tebliği Bildirileri, Ankara, 1997.
-Reşit Faik Unar, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1968.
-G.R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practice, Prentice Hall, 1997.
-M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy, 1450- 1919, New York, Longman, 1993.
-D.H. Dunn, Diplomacy at the Highest Level: The Evolution on International Summitry, Palgrave, 1996.
-James Muldoon, Multilateral Diplomacy and the United Nations Today, Colorado, Westviev Press, 1999.
-Thompson Kenneth, Traditions and Values in Politics and Diplomacy, Louisiana State Universty Press, London, 1992.
-Michael Hardy, Modern Diplomatic Law, Manchester, Manchester University Press, 1968.
-Robert Harmon, The Art and Practice of Diplomacy, New Jersey, The Scarecrow Press, 1971.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 30
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;