Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMPERATIVE RELGIOS EDUCATION FDE 603 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

This course aims to understand different approaches to comparative education, changes about policy and pedagogy of religious education in a international level

Dersin İçeriği

Comparative education and method, why comparative religious education, growing international interest for religious education in schools, relation between state and religion and its influence on religious education, some international institutions and teaching religions, Council of Europe and OSCE Reports on teaching religion in schools

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To describe concepts and methods on comparative education 1 - 2 - A -
2 - To evaluate recent international developments about religious education in schools 10 - 2 - 1 - C -
3 - To debate the critical evaluation of changes in school religious education 1 - 2 - 3 - C -
4 - To demostrate relationship between religious education and human rights 3 - 1 - A -
5 - To formulate different policies of religious education with a reason 1 - 2 - A -
6 - To compare the implementations of religious education in different countries 3 - 2 - 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 10:Brain Storming 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Comparative education and research approaches to comparative education
3 Why comparative religious education?
4 Reasons for growing international interest on religious education in schools
5 Main influences for establishment of modern approaches to religious education in schools
6 Religious education and relations between religion and state
7 Council of Europe policy to religious education and RE report
8 Mid-term exam
9 OSCE Toledo Report on religious education ins schools
10 Court of European Human Rights and conviction of religious eductaion
11 Religious education in schools some western European countries
12 Religious education in schools some western European countries
13 Religious education in schools some western European countries
14 Concluding remarks

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1] Köse, A. & T. Küçükcan (2008) (eds) Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkileri, İSAM Yayınları, İstanbul.
[2] MEB (2003) Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu, MEB Yayınları, Ankara.
[3] Kaymakcan, R. (2004) Günümüz İngilteresinde Din Eğitimi, Dem yayınları, İstanbul.
[4] Bray, M. Ve diğerleri (2007) (eds) Comparative Education Research, Approaches and Methods, Springer.
[5] Çelebi, İ. (2007) (eds) Avrupa Birliğ Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul.
[6] Kaymakcan, R. (2007) Yeni ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu, Sabancı Un. Eğitim reformu Girişimi, Myra Yayıncılık, İstanbul.
[7] OSCE (2007) Toledo Guiding Principles on teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, OSCE, ODIHR, Warsaw.
[8] Keast, J. (2007) (ed) Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools, Council of Europe, Strasbourg.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5
6
7 X
8 X
9
10
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16
17
18
19 X
20 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü /25(s) 5.96
Dersin AKTS Kredisi 5.96
; ;