Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Management With Strategic Planning and Processes SAU 039 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses <p>Yok</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELİF ELÇİN GÜNAY
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ELİF ELÇİN GÜNAY,
Course Assistants
Course Category Basic Teaching Suitable For Field
Course Objective

Öğrencileri iş dünyasının temsilcileri ile buluşturup iş yaşamındaki stratejik yönetim yaklaşımı, yönetişim araçları, birey ve kurum performansının yönetimi, uzun vadeli planlama, süreçlerle yönetim yaklaşımı konularında bilinçlendirmek ve öğrencilerin tüm bu konuların bütünleşik yönetimini ve sürekli olarak iyileştirilmesini iş yaşamındaki gerçek uygulamalar ile destekleyerek bilgi ve yetkinlik düzeylerini arttırmak.

Course Content

Temel düzeyde stratejik plan, hedef belirleme çalışmaları, süreç yaklaşımı, örnel olaylar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Lecture, Homework, Testing,
3 Lecture, Homework, Testing,
4 Lecture, Homework, Testing,
5 Lecture, Homework, Testing,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma / Genel giriş ve dersin tanitilmasi
2 Stratejik planlama nedir? Nasıl yönetilir? Kurumdaki uygulamalara dair genel yaklaşım
3 Stratejik planlamada kullanılan yöntemler, araçlar ve iş planları
4 SWOT analizi, stratejik plan oluşturma, stratejik plan-bütçe ilişkisi ve stratejik planı gözden geçirme
5 Yönetişim kavramı ve stratejik planlamada yönetişimin önemi
6 Strateji ile kurumsal / bireysel performans yönetimi ilişkisi
7 Süreç tasarımı, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim kavramının tanıtımı
8 Yönetim sistemleri içinde /ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22000, IATF, vb.) süreç yönetimi yaklaşımının yeri
9 Süreç envanterinin kurgusu ve ana-üst-alt süreç hiyerarşisi
10 Süreç haritalarının oluşturulması ve SIPOC analizleri
11 Süreçlerde To-Be tasarımı ve KPI yönetimi
12 Stratejik planlama ve süreçlerle yönetimin entegrasyonu, ilişkili adımlara dair bilgilendirme
13 Risk yönetiminin süreçler ve stratejik planlama ile ilişkisi
14 Süreç performans göstergelerinin yönetimi, operasyonel mükemmelliğe (Op-Ex) katkısı ve sürekli iyileştirme döngüsü
Resources
Course Notes
Course Resources

Balanced Score Card Metodolojisi

Strateji / Richard Luecke

İyiden Mükemmel Şirkete / Jim Collins

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems.
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling.
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually X
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language X
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology X
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics X
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development. X
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 50
Total 50
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Mid-terms 1 16 16
Quiz 2 16 32
Assignment 1 15 15
Final examination 1 20 20
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5