Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Interactıve Performance RSM 415 7 1 + 2 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. HAYRİYE KOÇ BAŞARA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Assist. Onur KARAALİOĞLU
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The importance of the Interactive performatif art examples in Contemporary Arts
Dersin İçeriği Interpretations on the application of Interactive Performance in Contemporary Art
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Potential opportunities of interactive nature of the performance in the public domain is defined. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
2 Through performative arts, communication, empathy and awareness of the possibility of such cases may be considered on. Discussion, Simulation, Oral Exam,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The definition, limits and possibilities of Interactive Performance as an art medium.
2 Examination of the concept of audience or participants on theatre
3 Epic Theatre
4 Body Art, and the first performance trials in Contemporary Art
5 Art in public space
6 Brainstorm about Performative art ideas which can be done in the field of public space
7 Art practices in public space and ethics
8 Sampling of contemporary art and criticism
9 Sampling of contemporary art and criticism
10 Sampling of contemporary art and criticism
11 Sampling of contemporary art and criticism
12 Sampling of contemporary art and criticism
13 Sampling of contemporary art and criticism
14 Overall evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları J.Ranciere- Emancipated Spectator, (Özgürleşen Seyirci), Epic Theatre of Bertolt Brecht, Epik Tiyatro, Alain Badio- Ethic
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 2 2
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,64
Dersin AKTS Kredisi 5