Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hıstory Of Cınema SAU 254 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY ÇELİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The aim is to handle historical development by explaining dynamics of film production process in the context of economic and social devolopment and to expose essential aesthetic tendencies of film history.
Dersin İçeriği The course handles essential period of film history, essential mouvements and directors in historic, ecomonic, aesthetic perspective.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 acquise essential information about the development of cinema Lecture, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
2 watch examples of important films that shapes film history Lecture, Discussion, Demonstration, Testing,
3 comprehend the relations between economic developments and film production process Lecture, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
4 comprehend influence of social developments on films and cinema industry Lecture, Discussion, Demonstration, Brain Storming, Testing, Homework,
5 grasp essential dynamics of film production process Lecture, Discussion, Demonstration, Testing,
6 grasp essential aesthetic tendencies of film history Lecture, Question-Answer, Demonstration, Brain Storming, Testing, Homework,
7 evaluate important movements of film history in ideological context Lecture, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
8 evaluate cinema in terms of economic, aesthetic and ideological aspects Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction, understandig cinema, birth of cinema in America and in Europe Lumiere Brothers’ and Méliès’ cinema
2 Edwin S. Porter, David W. Griffith, Hollywood industrial development, studio system, aesthetic tendencies, silent comedy films (M.Sennett, C.Chaplin)
3 European film ındustry, German Expressionism, Soviet Formalism
4 European film ındustry, French Impressionism, Poetic Realism
5 Cinema in second world war: National cinemas, Italian New Realism
6 Italian New Realism: Directors, films, aesthetic tendencies
7 Postwar Hollywood and 1950s : collapse of studio system, new organisations in film industry
8 Post war European cinema : New wave, film production context
9 New wave: directors, films, Britich free cinema
10 Auteur cinema, aesthetic tendencies, well-known directors: Bergman, Antonioni, Tarkovsky
11 American Independant Cinema
12 Developments in 1960s, third world cinema
13 Third cinema concept, communication policy, changing national cinemas
14 Essential dynamics of contemporary film production, general evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Abisel, Nilgün. Sessiz Sinema. 2.Basım. İstanbul: Om Yayınevi, 2003.
Biryıldız, Esra. Sinemada Akımlar. 2.Basım. İstanbul: Beta Yayınları, 2000.
Biryıldız, Esra ve Zeynep Çetin Erus (drl.).Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. İstanbul: Es Yayınları, 2007.
Büker, Seçil. “Auteur Kurama Giriş”, Sinema, Tarih, Kuram, Eleştiri. S.Büker ve G.Topçu (drl.). Ankara: Gazi Üniv.İlet.Fak.Yayınları, 2008, ss.312-316.
Kılıç, Levent. Fotografın ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Yayınevi, 2008.
Monaco, James. Bir Film Nasıl Okunur. Ertan Yılmaz (çev.). İstanbul: Oğlak Yayınları, 2001.
Kristin Thompson ve David Bordwell. Film History: An Introduction. New York: Mc Graw Hill Press, 1994.
Jhon Hill ve Pamela Church Gibson (ed.). World Cinema Critical Approaches, New York: Oxford University Press, 2000.
Tim Bergfelder, “National, Transnational or Supranational Cinema? Rethinking Europeen Film Studies”. (Electronic Versions) Media, Culture & Society. 2005, Sayı: 27
Toby Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”. Ayşegül Gürsoy ve Mehmet Olcay(çev.). Yeni İnsan Yeni Sinema. Sayı: 14, Sonbahar Kış 2003/04
Bordwell, David. “The Art Cinema as a Mode of Film Practice.” Film Criticism. C.4, Sayı:1, Fall 1979
Vincendeau, Ginette. Issues in European Cinema. World Cinema Critical Approaches, Jhon Hill ve Pamela Church Gibson (ed.).New York: Oxford University Press, 2000.
Tarkovski, Andrey. Mühürlenmiş Zaman, Füsun Ant (çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007.
Teksoy, Rekin. Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2005.
Smith, Geoffry Nowell ve Steven Ricci (ed.). Hollywood and Europe, Economics, Culture, National Identity: 1945-95. London: British Film Institute, 1998.

Dorsay, Atilla. 100 Yılın Yönetmeni. 3.Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Büker, Seçil. Sinema Dili Üzerine Yazılar. Ankara: Dost Yayınları, 1985.
Onaran, Alim Şerif. Sessiz sinema Tarihi. Ankara: Kitle Yayınları, 1994.
Onaran, Alim Şerif. Sinemaya Giriş. 2. Basım. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 1999.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
4. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 12
3. Ödev 25
2. Kısa Sınav 13
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 8 8
Quiz 2 12 24
Assignment 1 13 13
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5
Dersin AKTS Kredisi 5