Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Internatıonal Relatıons SAU 107 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı To learn concepts, approaches and actors on International Relations, to understand aims, strategies and tools of foreign policy, to study interantional organizations and their organs
Dersin İçeriği The course will first start with a close examination of key issues in international relations such as the enforcement problem and power politics. It will also analyze briefly the evolution of the international system to facilitate students´ understanding of the current dynamics of the international system. It will then cover the role of diplomacy, propaganda, and economic relations in modern international relations.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understanding state, organization and individual as international relations actor Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing,
2 Learning foreign policy environmet of states Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing,
3 Discussing foreign policy aims of state by example of Turkey and regional countries. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing,
4 Testing foreign policy strategies by taking today?s and near term policies into consideration Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing,
5 Understanding foreign policy tools as diplomacy, propaganda, economic means and arms. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing,
6 Having main knowladge to become an expert in international relations area. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to the international relations
2 Basic concepts in International Relations and foreign policy analysis
3 Actors of Internatinal Relations-I
4 Actors of Internatinal Relations-II
5 Power Politics-I
6 Economic Power and World economic order
7 Military Power and World Military order
8 Power, Democracy and Diplomacy
9 Midterm exam
10 Historical development of world politics
11 Turkish foreign politics
12 Turkey-EU Relations
13 Relations between Turkey and the Middle East
14 Problems of Turkish foreign politics
Kaynaklar
Ders Notu Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yay.2013
Ders Kaynakları Diğer Kaynaklar
Tayyar Arı, "Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika", Alfa, İstanbul.

Andrew Heywood, "Küresel Siyaset", Açılım Yay.

İnat, Kemal ve Ali Balcı (2006), Dış Politika, Teorik Perspektifler, Zeynep Dağı (Der.), Uluslararası Politikayı Anlamak, Alfa, İstanbul, ss. 212-286.

Evans, Graham ve Jeffrey Newnham (2007), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 3 5 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5