Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Polıtıcal and Admınıstratıve Structure Of Turkey SAU 111 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NEBİ MİŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Arş. Gör.
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The course examine the concept of politics, its evolution and development in an historical context. Among the other issues that will form the body of the course are power,state, constitution, democracy, political parties, elections, non-governmental organizations,and public opinion.
Dersin İçeriği
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 one examine the concept of politics, its evolution and development in an Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 One evaluates Turkish Political structure and historical backround Lecture, Discussion, Question-Answer, Homework, Testing,
3 One evaluates Turkish Political systems and problems Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 One explains the constitutional principles and relating to historical backround. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
5 One determines and analyzes problems of Turkish Public Administration system. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 One comments public administration reform in Turkey. Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework, Testing,
7 Observe the development of bureaucracy Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
8 Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Concept of Political and Administrative Structure
2 Structural Analyses of Turkish Politics
3 The Evaluation of Turkish Political System
4 Modernization of Turkish Politics
5 Experience of Democratization of Turkey and its problems
6 Politicial System and Constitutions in Turkey
7 The Military and Politics in Turkey
8 The Political Role of Bureaucracy in Turkey
9 Organization of Public Administration in Turkey and its Characteristics
10 Political Parties in Turkey and its Ideological Structure
11 Election and Electoral System in Turkey
12 Politics and Media
13 The Transformation of Turkish Politics
14 The Transformation of Turkish Public Administration
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 4 8
Assignment 1 2 2
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 62
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 2,48
Dersin AKTS Kredisi 5