Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Contemporary Approach To Preschool Educatıon CGP 219 3 2 + 1 3 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ALAADDİN AĞCADAĞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ALAADDİN AĞCADAĞ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To improve the education and evaluation processes related to contemporary approaches in pre-school education.
Dersin İçeriği Meet with students, course purpose, importance and content of the transfer;
Montaigne´s and Ratken´s, Rabelias´ views and life.
Comenius´, Locke´s, and Fenelon´s views and life;
Rousseau´s and Pestalozz´s views and life;
Salzman´s and Herbart´s views and life;
Fröbel´s and Dewey´s views and life;
Montessorin´s views and life and the properties of the Montessori schools;
Vygotsky´s and Piaget´s views and life;
Approach of Reggio Emilia at pre-primary education;
Bank Street program at the pre-school education;
Bank Street program in early childhood education;
Waldorf schools at pre-school education;
High / Scope approach in early childhood education
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Learns Rabelias´, Montaigne´s and Ratken´s views . Lecture, Question-Answer, Testing,
2 Learns Comenius´, Locke´s, and Fenelon´s life and views. Lecture, Question-Answer, Testing,
3 Tells Rousseau´s, Pestalozzi´s, Salzmann´s, Herbart´s, Fröbel´s, and Dewey´s life and their views. Lecture, Question-Answer, Testing,
4 Tells Montessorin´s views and life and enumerates the properties of the Montessori schools. Lecture, Question-Answer, Testing,
5 Tells Vygotsky´s and Piaget´s views and life. Lecture, Question-Answer, Group Study, Homework,
6 Explains the approach of Reggio Emilia at pre-primary education. Lecture, Question-Answer, Group Study, Homework,
7 Describes Bank Street program at the pre-school education. Lecture, Question-Answer, Group Study, Homework,
8 Explains High / Scope approach in early childhood education. Lecture, Question-Answer, Group Study, Performance Task,
9 Describes the pre-school Head Start program. Lecture, Question-Answer, Group Study, Portfolio,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Meet with students, course purpose, importance and content of the transfer
2 Montaigne´s and Ratken´s, Rabelias´ views and life.
3 Comenius´, Locke´s, and Fenelon´s views and life.
4 Rousseau´s and Pestalozz´s views and life.
5 Salzman´s and Herbart´s views and life.
6 Fröbel´s and Dewey´s views and life.
7 Montessorin´s views and life and the properties of the Montessori schools.
8 Midterm exam
9 Vygotsky´s and Piaget´s views and life.
10 Approach of Reggio Emilia at pre-primary education
11 Bank Street program at the pre-school education.
12 Bank Street program in early childhood education
13 Waldorf schools at pre-school education
14 High / Scope approach in early childhood education.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 3 6
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 107
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,28
Dersin AKTS Kredisi 4