Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
E-Government Applıcatıons SAU 033 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AYŞEGÜL HANCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı Since the existence of mankind has preserved the importance of information, knowledge and experience passed down from generation to generation. But today, information is now fully settled position indicator of development, countries have become valued by information and communication technologies and further developments. Information and communication technologies in all phases of development and the importance of our lives, work patterns on training until the affected visual habits. These changes and the interaction of state institutions, and be influenced by all of us, as long as the world countries have been initiated to adapt. And in the world to see the functioning of this process in our country and to facilitate the adaptation process and discussed the following topics are discussed.
Dersin İçeriği History of science and technology, changes in local government and doing business habits, information society and Turkey, the World e-Government applications, e-government applications in Turkey.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 It describes the developments in the history of science and technology. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework,
2 It teaches understanding of changes in the state and public administration. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework,
3 Define the infrastructure requirements in the transition to e-government. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework,
4 Tell the world of e-government applications Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework,
5 Describes the work of the information society in Turkey. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework,
6 It describes e-government applications in Turkey Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 History of Science and Technology Development
2 History of Science and Technology Development
3 Science in the Islamic world and Turkey
4 Science in the Islamic world and Turkey
5 Understanding of Government and Public Administration´s Changes
6 Understanding of Government and Public Administration´s Changes
7 E-Government, Benefits and Infrastructure Requirements
8 E-Government, Benefits and Infrastructure Requirements
9 Midterm
10 Information Society and Turkey
11 E-Government Applications in Turkey
12 E-Government Applications in Turkey
13 E-Government Applications from the world
14 E-Government Applications from the world
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları 1. http://www.bilgitoplumu.gov.tr
2. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/
3. Yücel, İ., H., “Bilim-teknoloji politikaları ve 21. yüzyılın toplumu”, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Araştırma Dairesi Başkanlığı, Temmuz 1997. ISBN 975-19-1806-5
4. Yücel, İ., H., “Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü”, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2006.
5. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/e-devlet/tr2004.pdf
6. “e-Devlet: Kamuda Ortak Bilgi-Veri Paylaşımı”, Mart 2004, TBD, Ankara, http://eski.tbd.org.tr/webler/kamubiby/raporlarPDF/RP2-2004.pdf
7. Türkiye Bilişim Şurası, E-Devlet Çalışma Grubu Raporu, Mayıs 2002
8. http://www.btk.gov.tr/eimza/eimza_yasasi.htm
9. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
10. http://edevlet.turksat.com.tr/v2/faq
11. United Nations E-Government Survey 2010, Department of Economic and Social Affairs, United Nations/New York, 2010
12. http://www.tuik.gov.tr
13. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 2006-2010, Değerlendirme Raporu, RaporNo:5, Devlet Planlama Teşkilatı BilgiToplumu Dairesi, Mart2010
14. Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı, 2006-2010, Devlet Planlama Teşkilatı, 2009
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5