Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Project Management and Entrepreneurshıp SAU 1209 0 2 + 1 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. AHMET YAĞMUR ERSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN GÜRLER,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Having specific knowledge about the nature of entrepreneurship Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
2 Understanding the advantages and disadvantages of entrepreneurship Case Study, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Project / Design, Homework, Testing,
3 Discovering entrepreneurial personality traits Group Study, Discussion, Lecture, Performance Task, Project / Design,
4 Gaining the ability to present a new business idea as a project Brain Storming, Group Study, Performance Task, Project / Design,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is entrepreneurship and how can it become a business idea
2 How the business idea develops
3 Discovery of entrepreneurial characteristics and creativity exercises
4 Business idea development and innovation exercises
5 Workshops with responsible entrepreneurs
6 The concept of business, business functions, business establishment forms
7 Legal processes and obligations in businesses
8 The concept of business plan, and its preparation and elements
9 Market research and marketing methods, Production, management and financial plan
10 Case study with experience sharing
11 Appropriate business model case study
12 Effective communication methods
13 Business plan applications by business idea
14 Classroom practices for the business model and business plan
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Providing field knowledge
2 Developing analytical thinking skills
3 Developing entrepreneurial personality traits X
4 :Being an entrepreneur and Intrapreneurship X
5 Firm-level problem detection and solution
6 Problem detection and solution across the economy
7 Oral and written communication skills X
8 Team building and development X
9 :Ethical awareness X
10 Ethical and social responsibility in problem solving X
Sıra SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain competencies specific to the field of health management
2 Gaining innovation and entrepreneurship characteristics in the health sector X
3 To make effective, oral and written communication and professional presentations X
4 Gaining the ability to access / access up-to-date health management information and transfer it to teammates
5 Analyzing organizational data
6 Using leadership skills in solving current problems X
7 To have the awareness of responsibility required by the health ecosystem
8 To behave legally and ethically in health service delivery
9 Evaluating the global context affecting healthcare delivery
10 To grasp / understand / interpret the development in global health services
Sıra İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration.
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration.
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks.
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration.
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions.
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills.
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills.
Sıra İŞLETME FAKÜLTESİ Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration.
1 To gain competencies specific to the field of health management
1 Providing field knowledge X
1 Can follow new and current technologies and evaluate them X
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Developing analytical thinking skills X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
2 Can understand the operation of Corporate Information Systems and use these systems at a basic level
2 Gaining innovation and entrepreneurship characteristics in the health sector X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration.
3 Developing entrepreneurial personality traits X
3 To make effective, oral and written communication and professional presentations X
3 Constructs numerical models of basic business problems.
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration.
4 :Being an entrepreneur and Intrapreneurship X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks.
4 Solves modeled business problems with the help of information technologies and interprets the solutions
4 Gaining the ability to access / access up-to-date health management information and transfer it to teammates
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks.
5 Firm-level problem detection and solution
5 Analyzing organizational data
5 Contributes to informatics oriented projects as a member of the team
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration.
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration.
6 Problem detection and solution across the economy
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions.
6 Effectively uses information technology tools that support teamwork in project management. X
6 Using leadership skills in solving current problems X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions.
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills.
7 To have the awareness of responsibility required by the health ecosystem
7 Master basic business functions and information technologies and establishes the link between them
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
7 Oral and written communication skills X
8 Team building and development X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
8 Contributes to the design, development and implementation processes of corporate information systems.
8 To behave legally and ethically in health service delivery
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills.
9 Evaluating the global context affecting healthcare delivery
9 Can produce and present quality documentation for all kinds of projects, including entrepreneurship projects. X
9 :Ethical awareness X
10 Ethical and social responsibility in problem solving X
10 Prepares informative, effective and interesting presentations and presents these presentations. X
10 To grasp / understand / interpret the development in global health services
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Proje / Tasarım 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 5 5
Project / Design 1 8 8
Performance Task (Seminar) 1 8 8
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5