Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Human Resources Management SAU 553 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p>-</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>-</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ DÖNMEZ MAÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ŞULE AYDIN TURAN, Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ DÖNMEZ MAÇ,
Dersin Yardımcıları

Res. Ass. Semih Ergelen

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

It is aimed to understand the importance and the necessity of human resources management in organisations from the individual and organisational perspective.

Dersin İçeriği

The process of HRM and its functions, which are written as the learning outcomes, will be discussed with the individual and organizational perspectives in detailed manner.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understands HRM as a system. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
2 Understands the importance of job anlaysis and applies it. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
3 Understands recruitment and selection in the individual and organizational perspectives. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Role Playing, Case Study, Testing, Homework,
4 Understands the importance and execution of training. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
5 Understands the performance appraisal system and its importance for individuals and organizations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
6 Understands the concept of career and how it is managed in the individual and organizational dimension. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
7 Queries his or her individual career plan. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
8 Understands how the compensation system is constituted and its relations with the other HR functions. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
9 Understands how the factors like globalisation and technology affect HRM. Lecture, Question-Answer, Discussion, Simulation, Case Study, Testing, Homework,
10 Queries the HRM systema and its practices in Turkey. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction Related chapter of recommended materials
2 Conceptual framework of HRM Related chapter of recommended materials
3 HRM as a system Related chapter of recommended materials
4 Job analysis and job design Related chapter of recommended materials
5 HR planning Related chapter of recommended materials
6 HR recruitment and selection Related chapter of recommended materials
7 HR training and development Related chapter of recommended materials
8 Individual Career Planning and CV Related chapter of recommended materials
9 Midterm exam
10 Performance appraisal Related chapter of recommended materials
11 Career development Related chapter of recommended materials
12 Job evaluation and reward system Related chapter of recommended materials
13 Current Issues in Human Resources Management Related chapter of recommended materials
14 Human Resources Management Applications in Turkey and General Evaluation Related chapter of recommended materials
Kaynaklar
Ders Notu <p>Lecture Notes (Abis)</p>
Ders Kaynakları

Argon, T. ve A. Eren (2004) İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
Bayraktaroğlu, S. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi, Genişletilmiş Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Bingöl, D. (2013) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.
Fındıkçı, İ. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, 8. Basım, İstanbul.
Özgen, H. ve Yalçın, A. (2010) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel Yayınları.
Sabuncuoğlu, Z. (2009) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulama Örnekleriyle, Furkan Ofset, Bursa.
Uğur, A. (2003) İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Uyargil, C. ve diğ., (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
Yüksel, Ö. (2007) İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Gazi Kitabevi.

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
1. Kısa Sınav 40
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Assignment 2 10 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5