Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Disasters and Disaster Management SAU 026 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. LEVENT GÜLEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Hilal Yalçın

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

90% of Turkey is located along a seismically active earthquake belt. Disasters such as earthquakes, floods and landslides have caused numerous deaths and significant economic losses over the centuries thus negatively affecting the sustainable development of our country. Continued increases in population and the growth of megacities will make the situation even worse. In order to reduce disaster risk, implementing disaster prevention measures, providing disaster and disaster management education to people and especially  educating public officers, goverment workers and people in management positions is an important task that needs to be done effectively and immediately.

Dersin İçeriği

What is disaster? Disaster types, Effects of disasters on sustainable development, Disaster Management Cycle, Disaster Terminology, What is earthquake? Earthquake Magnitude and Intensity, Seismicity of Turkey and the World, Seismic Hazard Maps, Soil and Building Interaction, Floods, Land Slides, Tsunami, Disaster Reduction efforts in Turkey and the World, Turkish Earthquake Resistant Building Code (2007), UDSEP(2012-2023), Effective Disaster Management 10th Development Plan (2014-2018), Coordination in Disaster Management, Emergency and Disaster Management Coordination Centers.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Knows disaster concept and disaster types Lecture, Question-Answer, Discussion, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
2 Can evaluate the importance of disasters in sustainable development of countries Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 Can implement the disaster management cycle actions Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 Knows about the National Earthquake Strategy Action Plan Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
5 Can plan strategies to reduce disaster risk Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
6 Can plan to form a disaster resistant community Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
7 Can implement the neceassary measures before, during & after an earthquake Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is disaster and Disaster types?
2 Effects of disasters on sustainable development
3 Disaster Management Cycle and Disaster Terminology
4 National Earthquake Strategy Action Plan (UDSEP)
5 Turkish Disaster Response Plan (TAMP)-1
6 Turkish Disaster Response Plan (TAMP)-2
7 What is earthquake? Earthquake Magnitude and Intensity
8 Seismicity of Turkey and the World
9 Floods, Landslides, Tsunami
10 Disaster Reduction efforts in Turkey and the World, Turkish Earthquake Resistant Building Code (2007),
11 Project presentations
12 Project presentations
13 Project presentations
14 project Ptesentations
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

1-Hyogo Framework for Action (2005-2015), 2007, Building the resilience of Nations and Communities, United Nations, ISDR Publication 1037, Geneva.
2-Smith, K. 2000, Environmental Hazards, Assessing Risk and Reducing Disaster, Routledge, 420p.
3-UDSEP (2012-2023), 2011, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 83 sayfa, Ankara.
4-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007, Resmi Gazete 6.Mart.2007, Sayı: 26454.
5-T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Afet Yönetiminde Etkinlik Raporu (yayınlanmamış).

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Seminer) 65
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 6 12
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5