Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Total Qualıty Management SAU 019 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı

The aim of this course is to equip students the Total Quality Management philosophy, implementation steps, contemporary Quality Management Systems.

Dersin İçeriği

Quality concepts, historical development of quality, philosophy and principles of TQM, quality culture at companies, continuous improvement (Kaizen), standardization, TS-EN-ISO Quality Management Systems, OHSAS 18001, EFQM excellence model, quality costs.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understand quality concepts, the dimensions and factors of quality and define company’s quality . Lecture, Question-Answer, Testing,
2 Understand quality gurus and their contribution to quality and implement their principles. Lecture, Testing,
3 Understand Total Quality Management and its principles and implement them on company Question-Answer, Homework,
4 Define department’s and staff ‘ s responsibilities regarding quality in an organization Lecture, Drilland Practice, Testing, Homework,
5 Understand TQMs implementation steps and implement them on an organization. Lecture, Testing,
6 Calculate quality cost Lecture, Discussion, Testing, Homework,
7 Understand TS-EN-ISO 9000 :2008 Quality Management System, its scope and the way it is implemented and implement Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
8 Understand EFQM excellence model and self-assessment topics. Lecture, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to TQM
2 Quality components, quality management and gurus.
3 Principles of TQM (Customer Orientation, Leadership, Participation, Process Approach)
4 Principles of TQM (System Approach, KAIZEN, Scientific Methods in Decision Making Process, Cooperation with Suppliers)
5 KAIZEN (Basic Concepts, Key Success Factors, Quality Circles)
6 KAIZEN (Basic Continuous Improvement Tools, New 7 QC Tools)
7 Steps to Implementing a Quality Management System
8 Process Management
9 Standard and Standardization
10 Quality Management Systems
11 ISO 9001 Certification
12 OHSAS 18001
13 EFQM Excellence Model
14 Quality Costs
Kaynaklar
Ders Notu <p>[1] Dulger, Elif. Total Quality Management lecture notes</p>
Ders Kaynakları

[2] Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK, Kalite Yönetimi ve Planlaması, Ekin Yayıncılık, 2009

[3] Dr. Seyfi TOP, Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Sürekli İyileştirme Anlayışı, Beta Yayıncılık, 2009

[4] Dr. Filiz Eyüboğlu, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Sistem Yayıncılık, 2010

[5] Yrd.Doç.Dr. Orhan Küçük, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Seçkin Yayıncılık, 2010

[6] Doç.Dr. Zeynep Türk, Kalite Maliyetleri Yönetimi, Nobel Kitabevi, 2009

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 4 4
Assignment 1 5 5
Quiz 2 2 4
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5