Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Traffic Safety SAU 028 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN, Prof.Dr. AHMET ZENGİN, Prof.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT, Dr.Öğr.Üyesi METİN BAYRAM, Prof.Dr. TAHSİN TURĞAY, Doç.Dr. ÜNAL ÇAVUŞOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi SELMAN HIZAL,
Course Assistants
Course Category General Education
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Human mobility / development of transportation systems from past to present. / What is traffic? What are the main elements that make up traffic? Traffic problem in the world and in Turkey.
2 Çok disiplinli bir çalışma alanı olarak trafik - trafik düzeni, sistemi için hangi disiplinler çalışıyor - çok disiplinli ortak çalışma nasıl olmalı? Türkiye´deki mevcut durum - işleyiş nasıl? Trafik ve hukuk / trafik yasası/ temel haklar ve yükümlülükle
3 Trafik ve kaza araştırmalarında yöntem - trafik konusunda bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığına dair bilgilendirme.
4 Kültür ve normlar bağlamında Trafik Güvenliği - genel yaşam güvenliği - sağlıklı yaşama kültürü - güvenlik kültürü.
5 Trafikte insan faktörü / performans ve davranış / İhmal, hata, ihlal/ Sürücü davranışlarını açıklayan modeller - Planlı Davranış Kuramı, Risk Telafi Modeli, Aşamalı Sürücülük Modeli/ Risk ve tehlike kavramları / Riskli davranışın tetikleyicileri ve peki
6 Trafikte incinebilir gruplar/ Trafikte gençlerin risk altında olma nedenleri nelerdir?
7 Kazaya karışma riskini artıran, kaza şiddetini artıran, kaza sonucunun etkisini artıran faktörler: Hız/ Cep telefonu kullanma/ Görme ve görünür olma
8 Kazaya karışma riskini artıran, kaza şiddetini artıran, kaza sonucunun etkisini artıran faktörler: Alkol/ yorgunluk ve trafik güvenliği
9 Pasif güvenlik elemanları: Emniyet kemeri ve çocuk sabitleme sistemleri /Kask kullanımı ve trafik güvenliği
10 Trafik güvenliğini arttırma müdahaleleri - Eğitim ve denetim
11 Trafik güvenliğini arttırma müdahaleleri - Güvenliği teşvik etmek - dünyadan ve Türkiye´den trafik kampanya örnekleri
12 Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar - algı -çevre ve yol tasarımı ve trafik güvenliği.
13 Güvenlik için araç ve lastik bakımının önemi - kısa teknik detaylar
14 Acil durum nedir? Olay yeri yönetimi, kaza/ yangın./ Araçta bulunması gereken güvenlik ekipmanları/ İlkyardım becerileri/ Kurslar ve bilgi beceri kazanılacak adresler.
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
0 “Trafik Hayattır!” Kurumsal Sorumluluk Platformu Doğuş Otomotiv Sosyal Sorumluluk Projesi 0 MB
0 Türkiye'de meydana gelen Trafik Kaza Görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) 0 MB
1 01_Hafta 2.07 MB
1 01_Hafta 2.07 MB
2 02_Hafta 2.13 MB
3 03_Hafta 2.09 MB
4 04_Hafta 1.93 MB
5 05_Hafta 1.73 MB
6 06_Hafta 1.85 MB
7 07_Hafta 2.4 MB
8 8-ek 0.8 MB
8 08_Hafta 2.04 MB
8 08_Hafta 2.04 MB
9 09_Hafta 2.38 MB
10 10_Hafta 2.36 MB
11 11_Hafta 2.25 MB
12 12_Hafta 2.28 MB
13 13_Hafta 2.77 MB
14 E_Cagri_Sistemi http://www.112.gov.tr/uyumlastirilmis-arac-ici-acil-cagri-sistemi-projesi 7.83 MB
14 112_Ortak-Cagri_Merkezi http://www.112.gov.tr/ 18.47 MB
14 Engelsiz112_uygulama_hakkinda http://www.engelsiz112.gov.tr/ 3.51 MB
14 14_Hafta 2.06 MB
Order ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems.
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling.
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development.
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions.
Order ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems.
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling.
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language.
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology.
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics.
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development.
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions.
Order MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems.
1 Engineering graduates with sufficient theoretical and practical background for a successful profession and with application skills of fundamental scientific knowledge in the engineering practice
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems.
2 Engineering graduates with skills and professional background in describing, formulating, modeling and analyzing the engineering problem, with a consideration for appropriate analytical solutions in all necessary situations
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling.
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling.
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
3 Engineering graduates with the necessary technical, academic and practical knowledge and application confidence in the design and assessment of machines or mechanical systems or industrial processes with considerations of productivity, feasibility and environmental and social aspects.
4 Engineering graduates with the practice of selecting and using appropriate technical and engineering tools in engineering problems, and ability of effective usage of information science technologies
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
5 Ability of designing and conducting experiments, conduction data acquisition and analysis and making conclusions
6 Ability of identifying the potential resources for information or knowledge regarding a given engineering issue X
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually X
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually X
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language X
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language. X
7 The abilities and performance to participate multi-disciplinary groups together with the effective oral and official communication skills and personal confidence X
8 Ability for effective oral and official communication skills in Turkish Language and, at minimum, one foreign language X
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology. X
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology X
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics.
9 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology
10 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics X
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development. X
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development. X
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions.
11 Engineering graduates who are aware of the importance of safety and healthiness in the project management, workshop environment as well as related legal issues
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions.
Order MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient theoretical and practical background for a successful profession and with application skills of fundamental scientific knowledge in the engineering practice
2 Engineering graduates with skills and professional background in describing, formulating, modeling and analyzing the engineering problem, with a consideration for appropriate analytical solutions in all necessary situations
3 Engineering graduates with the necessary technical, academic and practical knowledge and application confidence in the design and assessment of machines or mechanical systems or industrial processes with considerations of productivity, feasibility and environmental and social aspects.
4 Engineering graduates with the practice of selecting and using appropriate technical and engineering tools in engineering problems, and ability of effective usage of information science technologies
5 Ability of designing and conducting experiments, conduction data acquisition and analysis and making conclusions
6 Ability of identifying the potential resources for information or knowledge regarding a given engineering issue
7 The abilities and performance to participate multi-disciplinary groups together with the effective oral and official communication skills and personal confidence
8 Ability for effective oral and official communication skills in Turkish Language and, at minimum, one foreign language
9 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology
10 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics
11 Engineering graduates who are aware of the importance of safety and healthiness in the project management, workshop environment as well as related legal issues
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 30 30
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5