Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Adli Muhasebe ISL 472 8 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NERMİN AKYEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The need for the introduction of forensic accountability, which is a professional activity that is required for the application of financial events to business problems, the disclosure of applications and relationships in legal context, and the settlement of judicial matters before or during the trial proceedings.

Dersin İçeriği

The concepts of this lesson; forensic accounting, the need for forensic accounting types, the concepts of error, fraud and irregularity will be discussed in detail.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Business, business ethics and business culture, Accounting profession, the importance of accounting information Relevant Sections of Recommended Resources
2 The need for accounting scandals, professional specialization, audit and internal control, accounting-legal relations, forensic sciences and forensic sciences Relevant Sections of Recommended Resources
3 Error, irregularity and fraud concepts and types in accounting Relevant Sections of Recommended Resources
4 Financial statements and fraudulent practices Relevant Sections of Recommended Resources
5 The need for forensic accounting and forensic accounting, forensic accounting applications in the world and the development in Turkey Relevant Sections of Recommended Resources
6 Fields of interest for forensic accountants Relevant Sections of Recommended Resources
7 Types of forensic accounting, litigation support, expert witness and fraud supervisor Relevant Sections of Recommended Resources
8 Forensic accounting research techniques Relevant Sections of Recommended Resources
9 MIDTERM
10 Cheating risk, trick triangle, and red flags (cheating markers) Relevant Sections of Recommended Resources
11 The emergence and development of the forensic accounting profession Relevant Sections of Recommended Resources
12 Organization of forensic accounting profession, working conditions and future Relevant Sections of Recommended Resources
13 Examination and evaluation of financial statements in legal processes Relevant Sections of Recommended Resources
14 Infrastructure components of forensic accounting and general evaluation Relevant Sections of Recommended Resources
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

- Nermin Akyel Adli Muhasebeciliğin Altyapı Bileşenleri ve Türkiye Penceresinden İncelenmesi, (SAÜ- Yayınlanmamış Doktora Tezi (2009)

- Arzu Meriç, Adli Muhasebe, Detay Yayıncılık (2016)

- Selçuk Gülten, İlyas Kocaer, Adli Muhasebe Uygulamaları, Ankara Ofset (2011) 

- Nejat Bozkurt, İşletmelerde Kara Delik : Hile (2009)

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills.
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 2 10 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 132
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,28
Dersin AKTS Kredisi 5