Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Relıgıon and Famıly In Modern Socıetıes SAU 168 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p>None.</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>None.</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUSTAFA GÜNERİGÖK
Dersi Verenler Doç.Dr. MUSTAFA GÜNERİGÖK,
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Abdulmuttalip BAYCAR

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Understands basic concepts and issues of family in modern times.

Dersin İçeriği

In this course, family structure, functions and interactions with society are examined in terms of the sociology of religion.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understands the definition of the family. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
2 Knows the social conditions of the born of concernative family. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
3 Understandsthe impact of conservative family onthe members life. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
4 Understands the impact of conservative family on the society life. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
5 Knows the distribution roles in the consernative family. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
6 Understands the roles of mother and father inconservativefamily. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
7 Understands the roles of children in conservative family. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
8 Understands the problems of the conservative family. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is Family?
2 What is a conservative family?
3 The importance of conservativefamily in sociallife.
4 The impacts of conservative family onthe members life.
5 Religious references of the conservative family.
6 Islam and conservative family.
7 Other religions and conservative family.
8 Mid-term exam.
9 Conservative family and youth.
10 Conservative family and women.
11 Conservative family and the elderly.
12 Today´s Western World and conservative family.
13 Today´s Eastern World and conservative family.
14 In today´s Turkey and conservative family.
Kaynaklar
Ders Notu <p>[1] Sosyo-K&uuml;lt&uuml;rel Değişme S&uuml;recinde T&uuml;rk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.<br /> Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.</p>
Ders Kaynakları

[1] Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.
[2] K. Canatan, E. Yıldırım (2009) Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap.
[3] Günümüzde Aile (2007) İstanbul: Ensar Neşriyat.

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 2 4
Oral Examination 1 3 3
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5