Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadıth Of Our Culture SAU 151 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ERDİNÇ AHATLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı

Students will define the effects of hadith and sunnah on the cultural structure of Muslim-Turkish Society

Dersin İçeriği

In this course Society and Religion, Social importance of Religion, Meaning of Sunnah and its Content, The Mission of The Prophet and His Authority, The Sunnah as an Explanatory of the Qur?an, Social Dimension of Sunnah, Sunnah and individual, Sunnah and Corporations, Example Hadith Texts and its Commentaries are dealt with.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognize the relation of Quran with Sunnah Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Analyze the relationship between Hadith and Sunnah Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Identify the role of Hadith in the formation of Culture and civilization Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Evaluate the individual and social function of sunnah Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Analyze how hadiths become a culture Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Identify the effects of hadiths on Turkish proverbs and idioms Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction: Hadith and Sunnah
2 Community and Religion
3 Culture, Civilisiation and Acculturation
4 Sunnah in the Culture of Muslim Society
5 Sunnah and Qur?an and The Sunnah as an Explanatory of The Qur?an
6 Formalization of individual by Sunnah I
7 Formalization of individual by Sunnah II
8 Formalization of Society by Sunnah I
9 Formalization of Society by Sunnah II
10 Turks in Hadith texts
11 The effect of hadith on Turkish Proverbs
12 Example Hadith Texts and its Commentaries I
13 Example Hadith Texts and its Commentaries II
14 Example Hadith Texts and its Commentaries III
Kaynaklar
Ders Notu <p>AHATLI, Erdin&ccedil;, K&uuml;lt&uuml;r Yapımızda Hadisler, İstanbul 2011</p>
Ders Kaynakları

1. Başaran, Selman, Hadislerin Türk Atasözlerine Etkisi, Bursa 1994
2. Esed, Muhammed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam, trc. Hayreddin Karaman, İstanbul 1986
3. Farukî, İsmail L. Lâmia, İslam Kültür Atlası, İstanbul 1991 (Sünnet bölümü)
4. İz, Mahir, Din ve Cemiyet, İstanbul 1979
5. Özafşar, M. Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara 2005
6. Fueck, Johann W, "Hadisçiliğin İslamî Geleneğin Oluşumundaki Rolü", HTD, c.I, sy. 2, yıl 2003, s. 145-165
7. Schimmel, Annemarie, "Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed", Tasavvuf, 2002/9, s. 395-415
8. Ülken, H. Ziya, "Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürün İzleri" AÜİFD, Ankara 1969, sy. 17
9.Yılmaz, Hayati., Toplumsal Dönüşümde Sünnet, İstanbul 2004

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 2 4
Assignment 1 5 5
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,6
Dersin AKTS Kredisi 5