Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Basıc Prıncıples Of The Islam SAU 165 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Students will acquire the competence in rational and traditional methods about Islamic faith and belief principles.

Dersin İçeriği

In this course the basis faith and belief subjects of Islam (like God, divine adjectives, humans will and his freedom, and intelligences power, and time of death) will be dealt with according to rational and religious evidences.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 He recognizes excistance of God, and His unity/tawhid, and His personal/essential attributes and expresses these subjects. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 He recognizes actional and auditory attributes of God and evaluates. Problem Solving, Case Study, Discussion, Question-Answer, Lecture, Testing, Homework, Performance Task,
3 He identifies to the human being will and his freedom, and the relationship between will of God and of human, and fate and destiny/Qada-Qadar, and expresses Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
4 He identifies conceptions of goodness-badness, guidance-deviation/hidayah-dalalah, and mental-religious sides of them, and their characters and evaluates these subjects Problem Solving, Case Study, Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
5 He recognizes to the subjects like humans life being limited, death, and time of death/acal and expresses. Problem Solving, Case Study, Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
6 He recognizes to the subjects like humans life being limited, death, and time of death/acal and expresses. Problem Solving, Case Study, Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The definition of religion and Islam
2 Features of Islamic Religion and the nature of Faith.
3 God's Existence and Proofs
4 The Attributes of God
5 The belief in Sacred Books
6 The belief in Sacred Books
7 The features of the Qur'an
8 The metaphysical creatures II (The angels,jinni, devil/satan )
9 The life beyond death
10 The degrees of future life (The tomb, resurrection, Hasher)
11 The excistance and properties of the paradise and the hell
12 The Destiny (al-Qadar) and the question of destiny&#8217;s inequality
13 The relation between Religion and human&#8217;s freedom
14 Time of death (Al-Acal) and Ones daily food Rızq
Kaynaklar
Ders Notu <p>&nbsp;İlyas &Ccedil;elebi, İsl&acirc;m&#39;ın İnan&ccedil; Esasları, İsam Yayınları, İstanbul 2015.</p>
Ders Kaynakları

1. İlyas Çelebi, İslâm'ın İnanç Esasları, İsam Yayınları, İstanbul 2015.

2. Bekir Toplaoğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslâm'da İnanç Esasları, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2015.

3. Şaban Ali Düzgün (ed.), İslâm İnanç Esasları, Grafiker Yayınları, Ankara 2015.

4. Metin Özdemir, İslam İnanç Esasları, Biimsel Araştırma Yayınları, Ankara 2017

5. Mevlut Ozler, İslam Düşüncesinde Tevhid, Nun Yayıncılık, İstanbul 1995.

6. A.Saim Kılavuz, İslam Akaid ve Kelama Giriş, Ensar Yay. , İst.,2004
7. TDV İslam Ansiklopedisi (ilgili maddeler)

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ara Sınav 70
3. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5