Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Rısıng Of Phılosophic Thouoght In Islam SAU 166 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Getting knowledge on the background of Islamic thought, rising of rational Islamic movements, philosophic thoughts of Islamic sects and knowing early Kalam philosophers.
Dersin İçeriği The influence of philosophic heritage on Islamiv thought, early rational ideas in Islam, thoughts of Islamic sects on "god", "universe", "free will", "faith", "fate", mental gloss in Islam, Mutazilah thought and its leaders...
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explains interrior and exterrior effects on rising of Islamic-Philosophic Thought Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Recognizes the philosophic topics in Islamic theology. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Recognizes the opinions propounded by Kalam sects on God, free will and faith. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Realizes the situation of Mutazilites in Islamic Philosophy and Kalam. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Knows the fundamentals of Mutazila and its leaders. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Analyses the influences of philosophic topics on early Islamic sects. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Arabs before Islam and Quran?s contrubution to Arab thought, Philosophy-Kalâm-Mysticism-Islamic Jurisprudence Method and Islamic Thought.
2 Rising of Islamic Philosophy, internal and external factors on its formation.
3 Rising of Islamic Philosophy, internal and external factors on its formation.
4 Islam and Gnosticism.
5 Early years of Sunni Thought.
6 Four sects and Kalam thouoghts of its leaders.
7 Early ideas on God and prophecy. (Hashwiyah, Anthropomorphism and Karâmiyah sects)
8 Early discussions on fate and free will.
9 Jabriyah, Jahmiyah and Hulouliyah.
10 Mutazilah sect and its leaders.
11 Philosophical and Kalamic ideas of Mutazila
12 Mu?tazilite Philosophers (Abu?l-Huzayl al-Allâf and his thoughts)
13 Mu?tazilite Philosophers (Nazzâm, Ma?mar b. Abbâd and their thougths).
14 General Discussion.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Aklının Oluşumu (trc. İbrahim Akbaba), İstanbul 2000, Kitabevi yay.
2. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslâm Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi (trc. Burhan Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli), İstanbul 1999, Kitabevi yay.
3. Ali Sami en-Neşşâr, İslâm?da Felsefî Düşüncenin Doğuşu I-II (trc. Osman Tunç), İstanbul 1999, İnsan yay.
4. Toshihiko Izutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı (trc. Selahattin Ayaz), İstanbul 2000, Pınar yay. (eserin özgün adı: Concept of Belief in Islamic Theology).
5. H. Austryn Wolfson, Kelam Felesefeleri: Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelamı (trc. Kasım Turhan), İstanbul 2001, Kitabevi yay.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)