Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Contemporary Turkısh Lıterature SAU 214 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Introduce the contemporary Turkish literature, literary societies, artists and their important works. Through text analysis create a literary and aesthetic pleasure.

Dersin İçeriği

1. Understand the general characteristics of the Republican Period Turkish Literature.

2. Recognizes the important features of the literary community in this period

3. Learn the important works of Republican Period Turkish Literature artisists

4. Examine the living writers and their works. 

5. Establishe a relationship between the literary community with political developments in the near term.

Development of The Contemporary Turkish Literature, examining the works of Turkish Literature of the Republican period, the major literary genres; and investigations of the examples of this genres; examples of this type through analysing texts. 

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Development of The Contemporary Turkish Literature Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
2 examining the works of Turkish Literature of the Republican period Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 the major literary genres; and investigations of the examples of this genres; Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 examples of this type through analysing texts Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5
6
7
8
9
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

İnci ENGİNÜN, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah yay. ,                       Mehmet KAPLAN, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri,Dergâh

Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II, Akçağ

Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh

Orhan OKAY, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB

Kenan Akyüz – Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi,İnkılap

Büyük Türk Klâsikleri, Dergâh

Rıdvan Akın, Türk Siyasi Tarihi (1908-2000)

Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, 

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5