Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bıologıcal Dıversıty Of Turkey SAU 754 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ESAT ÇETİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı

To ensure that our country's biodiversity awareness. In this context, biodiversity identification, knowing the sub-components, to explain the concept of species, to give examples to explain the concepts of flora and fauna, Our country to have information about the flora and fauna, to explain the concept of endemism, our country owned phytogeographic regions know and be able to explain, knowing their conservation status and national, international knowing the biodiversity Convention

Dersin İçeriği

Concept of biodiversity, biodiversity subcomponents, flora and fauna species concept and dual naming system, Our country flora and fauna, endemic and Turkey endemics, what the Red data book ?, Our country phytogeographic regions, conservation status, the National Parks and Nature Parks, In-citi and Ex-cite protection, national and international agreements on biodiversity protection

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Define and explain the importance of biodiversity. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Explains the ecosystems, species and genetic diversity. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Defines the binamunel nomenculature system, defines the what species is. it gives examples. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Defines the flora and fauna, provide information about our country. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Explain phytogeographic regions of Turkey. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Explain the types of vegetation in our country , gives examples. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 Explain the in-citu and ex-citu conservation, gives examples. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
8 Defines the endemism, gives examples of endemic species our country. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
9 Explain the conservation status. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
10 Knows the National Parks and the Nature Parks of Our country , gives information about. them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
11 Gives examples of important reptiles and mammals of our country. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
12 Gives examples of birds and wetlands of our country. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
13 Knows associations, institutions, and foundation for biodiversity conservation,give examples. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
14 Gives information on relevant international conventions and organizations related to biodiversity. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is biodiversity? The importance of biodiversity.
2 The subcomponents of biodiversity.
3 What is species? Binominal nomenculature and examples.
4 What is flora and fauna? The short imformation about Turkey's flora and fauna.
5 Phytogeographic regions of Turkey.
6 Vegetation types of Turkey.
7 Conservation of species, in-citu and ex-citu conservation.
8 Endemism, The endemic species of Turkey.
9 The conservation statutes.
10 The National Parks and Nature Parks of Turkey.
11 The important reptiles and mammals of Turkey.
12 The wedlands and birds of Turkey.
13 Foundations about conservation of biodiversity, associations and institutions.
14 International conventions and relevant organizations on biodiversity.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Gökyiğit A.N., Türkiye'nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması, 2013
2. Şişli N.,Ekoloji,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1996
3. Kocataş A., Ekoloji,Ege üniversitesi, İzmir,
4. Türkiye´nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması A.Nihat Gökyiğit, ANG Vakfı, 2013
5. Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri, Necmettin Çepel, TÜBİTAK 2003

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5