Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Marıne Bıology SAU 439 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To explain the historical development of marine biology and major scientific travels. Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
2 To explain general and geomorphological features of oceans and seas. Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
3 To explain the physical and chemical properties of sea water. Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
4 To explain the production, energy flow and the biogeochemical cycle in marine ecosystem. Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
5 To explain specific ecosystems and living communities. Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
6 To explain the interactions between sea and human. Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The Historical Development of Marine Biology and Major Scientific Travels.
2 General Features of the Earth, Oceans and Seas: Features of the Earth, Formation and Properties of Oceans and Seas
3 Geomorphological Features of Oceans and Seas: Formation of Ocean Troughs, Geomorphological Sections of Ocean and Sea Bottoms
4 Physical and Chemical Properties of Sea Water: The Water Cycle in Nature, Physical and Chemical Properties of Pure Water and Sea Water
5 Life in the Seas: Structural and Functional Differences of Terrestrial and Marine Ecosystems, Origin of Life Evolution, Diversity of Marine Biota
6 Marine Ecology: Basic Concepts, Ecological Parts of the Marine Environment, Ecological Classification of Marine Creatures
7 Marine Ecology: Effects of Ecological Factors on Living Organisms, Production in Marine Ecosystem, Energy Flow and Matter Cycle
8 Marine Ecology: Basic Concepts, Ecological Parts of the Marine Environment, Ecological Classification of Marine Creatures
9 Ara Sınav Haftası
10 Marine Ecology: Basic Concepts, Ecological Parts of the Marine Environment, Ecological Classification of Marine Creatures
11 Special Ecosystems and Living Communities: River Mouth and Living Communities, Lagoons, Salty Wetlands, Coral (Coral) Reefs, Mangroves
12 Biogeography of the Seas: Biogeographic Regions of the Pelagic Zone, Biogeographic Regions of the Benthic Zone
13 Sea and Human: Marine Resources and Utilization
14 Sea and Man: The Impact of Man on the Sea, Fouling and Boring Event
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Geldiay, R. ve Kocataş, A. 1998. Deniz Biyolojisine Giriş. Ders Kitabı. Genişletilmiş 3. Baskı, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 31, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir, IX+562 s.

Morrissey, J.F. ve Sumich, J.L. 2017. Introduction to the Biology of Marine Life, Deniz Yaşamı Biyolojisine Giriş. Çeviri Editörleri: Karataş, M. ve Atar. H.H. 10. Baskıdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Yayın No: 126, Fen Bilimleri: 1619, XVI+468 s.

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 3 10 30
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5