Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hıstory and Phılosophy Of Scıence SAU 001 0 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Aim of this course is, to explain the development of science history beginning from the most ancient civilization, to answer the ?What is science??question
Dersin İçeriği What is science? What are the sources of science? Recognize the Civilizations and Scientists contributed to the development of science
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 earning to what is science, what are the sources of science and to recognize the Civilizations and Scientists contributed to the development of science Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is science? Scientific research steps, sources of science
2 Birth and prehistory of science
3 Science in prehistoric civilizations
4 Science in ancient Greece and Roman Empire
5 Science in ancient China and India
6 Science in Islamic civilization
7 Science in Roman Empire and Middle Age
8 Science after Renaissance
9 Science in 18th century
10 Science in 18th century - I
11 Science in 18th century - II
12 Science in 20th century - I
13 Science in 20th century - II
14 Science today and future science
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 4 4
Quiz 2 3 6
Assignment 1 5 5
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5